Aquatim a girat, în cursul lunii trecute, un important curs de responsabilitate socială, cu tematicile următoare:
* Conceptul de Responsabilitate Socială;
* Sistemul de management al responsabilității sociale în conformitate cu SA 8000:2008.
Cursul a fost susținut de către lector dr. ing. Rodica Militaru, manager de responsabilitate socială, consultant pe sisteme de management al calităţii, de mediu, sănătate, securitate în muncă şi responsabilitate socială, șef lucrări la Departamentul Mecatronică din cadrul Facultății
de Mecanică și, între 2004-2005, consultant la Aquatim pentru implementarea sistemelor de
mediu şi de SSO.

Rodica Militaru a vorbit și despre principiile care guvernează responsabilitatea socială, principii ce pot fi chiar certificate, sub umbrela ISO 26000 și care, succint, vizează…bunul simț și responsabilizarea oricărei companii interne sau internaționale:
1. Răspundere
2. Transparență
3. Comportament etic
4. Respect pentru interesele stakeholderilor – o persoană, o instituție, o firmă sau un sistem care afectează sau este afectat de acțiunile organizației, „părți interesate” sau „părți co-interesate”
5. Respect pentru lege
6. Respect pentru normele internaționale de conduită
7. Respect pentru drepturile omului
Cât despre managementul responsabilității sociale, acesta se referă la elaborarea de strategii, politici și programe de responsabilitate socială, organizarea sistemului de management, administrarea, evaluarea și raportarea performanței și, în fine, la dezvoltarea profesională în domeniul responsabilității sociale.