Dacă nu le vedem, nu înseamnă că nu există

Lipsa precipitaţiilor duce la acumularea, în timp, a gunoaielor aruncate în canalizare, iar în timpul unei ploi torenţiale ele sunt antrenate în conducte şi, apoi, transportate către staţia de epurare. La fiecare ploaie puternică, grătarele staţiei de epurare se umplu rapid de gunoaie, iar echipele de serviciu le îndepărtează, cu mâna sau cu utilaje speciale, pentru a nu pune în pericol tehnologia şi a nu bloca intrarea apei în staţia de epurare.

Sistemul de canalizare al municipiului Timişoara are capacitate de preluare a unor debite mari de apă, dar poate fi blocat de pătrunderea accidentală sau intenţionată a materialelor de construcţii sau a altor materiale.

Menţinerea sistemului de canalizare în stare de bună funcţionare depinde şi de modul în care cetăţenii respectă anumite norme elementare. Astfel, este interzis să se arunce în sistemul de canalizare, adică în chiuvetă, în WC sau direct în canal, gunoaie menajere solide, lichide cu suspensii, grăsimi, substanţe cu agresivitate chimică, produse inflamabile. Acestea se depun pe pereţii canalelor şi pot forma obturări sau dopuri care împiedică evacuarea apelor uzate.

Pentru imobilele care au subsoluri ce se pot inunda în cazul unor ploi abundente, Aquatim recomandă montarea pe conducta de evacuare la canalizare, înainte de racordul stradal, a unei clapete de refulare.