În data de 28 februarie serviciile de protecţie civilă din România au împlinit 81 de ani de existență. În preambulul acestei aniversări, joi, 27 februarie, Aquatim a găzduit în sala de conferințe de la sediul societății de pe strada Gh. Lazăr, o dezbatere-simpozion pe teme de protecție civilă.

Evenimentul a a reunit reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Banat” al judeţului Timiş, ai Asociației Generale a Inginerilor din România, ai mediului academic și instituţiilor şi operatorilor economici cu responsabilităţi în domeniul prevenirii şi reducerii riscurilor de producere a dezastrelor, protejării populaţiei, bunurilor şi mediului împotriva efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă.

Lucrările prezentate în cadrul simpozionului:

  1. Istoricul protecției civile în România, col. ing. Ștefan Nicușor
  2. Protecția civilă și infrastructurile critice medicale: provocări ale secolului XXI, Dr. Anda Maria Neagoe
  3. Riscul la incendiu, lt.col. (r). ing. Mircea Vică
  4. Rolul câinelui în operațiunile de salvare și în alte misiuni, Eugen Szenasi
  5. Tehnici moderne de comunicare, pregătire, informare preventivă în domeniul situațiilor de urgență, lt.col. (r) ing. Mirel Opriș
  6. „Inundații” în Open Source, tehnician Dragoș Ciortin
  7. Evacuarea persoanelor din clădiri înalte în caz de incendiu, lt. ing. Cătălin Cosacu
  8. Criterii de evaluare a potenţialului energetic şi de risc ecologic în procesul incinerării deşeurilor speciale şi toxice, ing. Marcel Lazarovici
  9. Transpunerea ghidului DOW`s Fire & Explosion Index Hazard Classification ca aplicație software de identificare și evaluare a riscului tehnologic la incendiu si explozie, ing. Ioan-Dorel Mariș, ing. Sașa Dobrosavlevici.