În perioada 22-29 noiembrie 2014, un grup de specialiști de la Aquatim a avut șansa să participe la cursul intensiv, organizat de către Universitatea Politehnica din Valencia, Green Skills for Boosting Transitions in Water Management CLIMATE-KIC Innovator Catalyst. Participarea a fost finanțată prin bursă oferită de Universitatea Politehnica din Valencia și contribuția Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș, prin proiectul Climate KIC. La acest eveniment au participat peste 30 de cursanți şi 11 experţi din 15 țări.

Participanţii au lucrat pe studiile de caz concrete, depuse de fiecare cursant, fiind organizați în patru grupuri axate pe managementul bazinului hidrografic, gestionarea ecosistemelor zonelor inundabile, conştientizarea opiniei publice și grupurilor țintă și managementul alimentării cu apă. Exerciţiile au vizat identificarea și caracterizarea regimurilor şi alternativelor posibile care pot schimba aceste sisteme în unele sustenabile, cu emisii reduse de carbon. Urmând această organizare, participanţii au jucat diverse roluri, luând poziţii diferite, în cadrul grupului, pe subiectele dezbătute.

Anna J. Wieczorek, cercetător în cadrul Institutului de Mediu de la Universitatea de Tehnologie din Eindhoven a prezentat problemele care apar pe parcursul tranziţiilor, acordând o atenţie deosebită managementului de nişă. Împreună cu trainerul Javier de Vicente, cursanții au realizat sesiuni multiple de dezbateri pe tema barierelor întâlnite în procesul de tranziție.

Jan Jonker, profesor la Facultatea de Management Nijmegen, din Olanda a prezentat noi modele de afaceri, aşa-numitele „valori multiple”, care generează valori sociale şi ecologice, în afară de cele economice. El a subliniat, de asemenea, importanța adoptării acestor noi sisteme care sunt în creştere, ca singura modalitate de succes.
Alejandra Boni şi Sergio Belda, cercetători la departamentul Ingenio CSIC de la Universitatea Politehnică din Valencia, au prezentat sisteme ecologice moderne, de exemplu acoperișurile grădină, ca și propunere de arhitectură în vederea adaptării la schimbările climatice, evidențiind echilibrul atenuare, respectiv adaptare versus transformare.

Todd Gartner, de la Institutul de Resurse Mondiale, din Portland , Oregon, SUA, a prezentat soluţii diferite ale managementului apei. El a evidențiat impactul schimbărilor climatice asupra ecosistemelor, dar și rolul părților interesate asupra acestora. În plus, Gartner a arătat cum trebuie investit în conservarea, restaurarea și gestionarea acestor sisteme.Todd a mai subliniat, de asemenea, și importanţa factorilor decizionali, care trebuie să înţeleagă impactul pe termen lung a unei decizii cu privire la un ecosistem, precizând că „factorii de decizie au nevoie de date corecte pentru a lua o decizie bună”.

Caroline Van Leenders, senior manager la Rijksdienst voor Ondernemend din Olanda, a organizat și prezentat un model de management prin utilizarea a zece sfaturi pentru o schimbare inteligentă.

Fernando J. Díaz López, cercetător ştiinţific la TNO în Olanda, a abordat subiectele referitoare la durabilitate, tranziţii şi strategii de afaceri pentru inovare, încercând să sublinieze importanţa inovării ca instrument pentru dezvoltare şi a subliniat necesitatea de a avea strategii verzi de afaceri.

Colaborare pentru inovație

Participanții la curs au avut ocazia de a face două excursii practice. Prima a fost în bazinul râului Turia, pentru a avea o viziune despre un râu care a fost transformat, cu greu, de către autoritățile locale într-un parc natural, iar a doua călătorie a fost la parcul natural Albufera. Un caz foarte interesant, în care mai multe părți interesate, cu interese foarte diferite, au fost puse să interacţioneze și să negocieze, pentru a recupera un lac foarte poluat în anii ‘80.

În concluzie, cursul a oferit organizaţiilor, private şi publice, instrumente și metologii, atât din punct de vedere social cât și tehnologic, pentru a le facilita tranziția necesară adaptării la schimbările climatice și, de asemenea, un cadru pentru dobândirea şi actualizarea competenţelor cheie şi abilităților cu caracter transdisciplinar pentru a fi inovatori în sensul general și larg, de a dezvolta planuri de lucru concrete şi iniţiative pentru propriile proiecte.

Dar, cel mai important aspect a fost facilitarea schimbului de bune practici, stimularea relațiilor și colaborarea între specialiști din diverse domenii, între oameni care pot face schimbări, cu scopul final de a reduce emisiile de carbon, un factor cheie în controlul schimbărilor climatice.