Societății Aquatim îi va reveni o responsabilitate importantă la nivel național, și anume conducerea Comisiei Calitate-Mediu din cadrul Asociației Române a Apei. Decizia a fost luată recent, de către Consiliul Director al ARA, întrunit în ședință, la Suceava și va fi pusă în aplicare începând din a doua jumătate a anului curent.

ARA este o asociaţie patronală şi profesională, formată din antreprenorii şi profesioniştii domeniului, și anume companii de apă, administratori ai resurselor de apă și infrastructurii respective, institute de cercetare, producători de echipamente și tehnologii.

Structurile din cadrul asociației includ, printre altele, șapte Comisii de specialitate, care se adresează specialiștilor angajați la companiile de apă din țară. Comisiile se întrunesc de două ori pe an, iar temele dezbătute abordează subiecte de interes pentru operatorii de apă, aceștia împărtășindu/și din experiența lor de lucru și soluții găsite la diversele provocări din domeniul specific de activitate. Totodată, comisiile se implică și în promovarea unor inițiative legislative care să răspundă intereselor companiilor de apă.

Societatea Aquatim, care va organiza și conduce Comisia ARA Calitate-Mediu este preocupată, ca orice companie de apă, de siguranța consumatorilor și a mediului. Laboratorul societății, de control al calității apei, este acreditat RENAR și participă cu regularitate la scheme de intercomparare, cu alte laboratoare de specialitate din Europa. Rezultatele obținute de laborator în cadrul acestor încercări, au fost de fiecare dată foarte bune.

ARA facilitează colaborarea între membrii ei, legăturile formate între diversele comunități de specialiști concurând la promovarea managementului durabil al resurselor de apă, prin integrarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în conceptele mai ample de dezvoltare durabilă şi protecție a mediului, după cum se arată pe site-ul asociației.

Implicarea societății Aquatim în activitățile ARA este una semnificativă, materializată prin participarea la forurile de conducere a asociației, contribuții ale specialiștilor săi la seminariile și conferințele acesteia, precum și alte manifestări care pun în legătură reţeaua de experţi în cercetare, practică, și consultanţă în domeniul apei, de la nivel național și internațional.