Sub patronajul Asociației Române a Apei, în perioada 15-18 aprilie, la București, s-a desfășurat o întâlnire cu reprezentanți ai companiilor de apă și canal din toată țara, pe tematica generală a comunicării. Cursul, deosebit de interesant, face parte din proiectul „Întărirea capacității instituționale a Centrului de Perfecționare Profesională și a operatorilor de servicii, în vederea îmbunătățirii practicilor la nivel operațional în rândul companiilor de apă” și a fost susținut de către Mihaela Constantinescu, doctor în comunicare.

Comunicatorii din companiile regionale de apă au discutat, timp de trei zile, strategii, caracteristici, principii de funcționare și diverse alte considerații, cu scopul final de-a oferi o comunicare profesionistă și complexă clienților.

Au mai fost aduse în prim-plan teoriile proceselor unidirecționale, bidirecționale, transmiterea de conținuturi respectiv crearea de relații, teoria managementului relațiilor, promotori, definiții, caracteristici, teoria excelenței – obiectivul principal al oricărei comunicări – sau perspective teoretice și practici actuale în domeniu.

Lectorul Mihaela Constantinescu a insistat pe ideea că relațiile publice ajută managerii să răspundă cerințelor publicului, mai ales atunci când acestea din urmă vizează aspecte negative, care trebuie gestionate inteligent. Oamenii reprezintă serviciul, îl umanizează, de oameni depinde totul, până la urmă.

Principiile de funcționare a serviciilor publice se bazează pe principiul transparenței și responsabilității respectiv pe accesibilitate. Beneficiarii serviciilor publice au acces nu numai la aceste servicii, ci și la informațiile din domeniul public, în funcție de legislația în vigoare. Prestatorii trebuie să-și informeze clienții cu privire la politicile publice și să identifice corect nevoile acestora.
Accesibilitatea presupune că tariful stabilit pentru serviciul respectiv trebuie să fie public. Acest principiu este, deopotrivă, foarte important pentru clienții companiilor de apă.

Ce înseamnă de fapt comunicarea internă? Conform teoriei lui Alex Muchielli, “oricine poate da o definiție, potrivit experienței, locului pe care îl ocupă în organizație și abilității de a se servi de anumite instrumente metodologice. Altfel spus, câți actori, atâtea definiții. Unii pun accent pe finalitate, alții pe obiective, alții pe suporturi, alții pe tehnicile specifice. Fiecare definiție conține o parte de adevăr, singurul inconvenient fiind confuzia pe care o întrețin și care se reflectă asupra eficacității comunicării mai mult decât ne putem imagina”.

Ca o concluzie a cursului ARA se desprinde certitudinea că serviciile publice oferă o perspectivă mai clară a principiilor de bază, a drumului parcurs, în societățile de orice natură, deci și de apă-canal. Angajatul acestor servicii este întotdeauna aproape de publicurile externe, prin urmare este identificat, la milimetru, cu serviciul furnizat sau cu imaginea organizației pe care o reprezintă în teren. Ori, pentru toate aceste considerente, trebuie să fie un profesionist!