Laboratorul societăţii Aquatim de control al calității apei face diverse analize ale apei, contra cost, la cererea clienţilor. Cei care doresc să verifice calitatea apei din foraje proprii sau alte surse, trebuie să sune în prealabil la laboratorul Aquatim, la numărul de telefon 0256 201 357, între orele 8-15 pentru programare şi stabilirea detaliilor.

Pentru analize fizico-chimice, probele de apă pot fi prelevate în flacoane curate, din plastic sau sticlă, în care în prealabil a fost apă îmbuteliată, plată sau carbogazoasă. În schimb, pentru analizele microbiologice, se acceptă doar probele prelevate în flacoane sterile, furnizate de laborator. Odată cu recipientele sterile, consumatorii primesc, de la personalul laboratorului, indicații complete pentru prelevarea şi manipularea probelor. Este foarte important, în mod deosebit pentru determinările microbiologice, ca indicațiile să fie urmate cu strictețe, pentru ca probele de apă să nu fie contaminate din mediul extern, respectiv analizele să fie concludente.

În ce privește costul analizelor, acesta poate diferi mult în funcție de determinările care se fac. Pentru turbiditate, se plătește sub 2 lei, dar pentru trihalometani sau pesticide, peste 250 de lei. Un set complet de analize fizico-chimice şi microbiologice pentru apa potabilă poate ajunge la 400-450 de lei. Laboratorul nu face interpretări asupra rezultatelor, ci doar determină valorile indicatorilor respectivi, din analize rezultând dacă aceştia se încadrează sau nu în limitele prevăzute de lege.

Lista completă a tarifelor pentru serviciile prestate de laboratorul Aquatim este disponibilă pe site-ul societății, la secțiunea Tarife. Instrucțiunile de prelevare se găsesc, de asemenea, pe site, la secțiunea Analize apă, contra cost.

Laborator performant pentru analizele de calitate

Laboratorul Aquatim, situat pe str. Mistral nr. 1, din Timișoara, este dotat  cu echipamente, instalații și aparatură de laborator performante. Laboratorul este acreditat de către RENAR, din anul 2011, după standardul  SR EN ISO/CEI 17025:2005. Acreditarea a impus îndeplinirea mai multor condiţii, care să reflecte competența laboratorului, respectiv acuratețea rezultatelor funizate de acesta.

Laboratorul Aquatim a participat și continuă să participe, în fiecare an, la programe de comparare naționale și internaționale între mai multe laboratoare. Acestea constau în organizarea, efectuarea și evaluarea analizelor aceleiași probe, distribuite de către un laborator central, în condiții și după criterii prestabilite. Pentru ciclul de acreditare 2011-2014 laboratorul a participat în total la 15 scheme de intercomparare naţionale şi internaţionale, dintre care 5 pentru apa potabilă, 4 pentru apa uzată şi 6 pentru microbiologie.

Calitatea apei din rețea, monitorizată constant

Societatea Aquatim monitorizează calitatea apei potabile, începând cu procesul de tratare şi până la consumatori. Primul palier de control constă în monitorizarea automată în timpul procesului de potabilizare a apei, din cadrul stațiilor de tratare. Înainte de pomparea în rețea, apa este verificată în laborator, prin analize de calitate. În Timişoara, reţeaua de distribuţie este monitorizată periodic, în 32 de puncte de control, stabilite de comun acord cu Direcţia de Sănătate Publică. Rezultatele centralizate ale acestui program de monitorizare sunt publicate lunar pe site-ul societății.