Fundaţia româno-germană Aquademica a publicat, recent, programa de cursuri şi seminarii, aferentă noului 2016. Aceasta este bogată şi diversificată, vizând absolut toate domeniile tehnice din domeniul companiilor de apă şi canal şi se adresează, implicit, specialiştilor din întreg spectrul ştiinţific şi aplicat.

În domeniul apei potabile, programa cuprinde cursuri despre exploarea proceselor din stațiile de tratare, cu accent pe descrierea principiilor proceselor unitare, descrierea exploatării echipamentelor din cadrul proceselor unitare prin exemplificari pe studii de caz, cunoştinţele de bază în operarea unor staţii de tratare, sau despre principiile privind proiectarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu apă potabilă şi nu în ultimul rând despre inspecţia sau detecţia pierderilor din sistemele de alimentare cu apă.

La capitolul apă uzată şi reţele de canalizare, cursurile vizează managementul apei pluviale, epurarea apelor uzate, inspecţia video a sistemelor de canalizare, planul general de evacuare a apelor uzate, principii privind proiectarea şi exploatarea staţiilor de epurare, exploatarea sistemelor de canalizare.

În acest an se vor derula şi câteva work-shop uri pe tematici legate de atribuţii ale reviziei interne, managementul de personal sau managementul reintegrării în muncă.

Rămân, evident, în picioare, şi în 2016, acţiunile deja consacrate ale Fundaţiei Aquademica, cum ar fi Clubul Epuratorilor, ajuns la a treia ediţie, conferinţa internatională Eco-Impuls sau participarea la forumul Expo-Apa. La cererea colegilor din companiile de apă şi canal din ţară, Fundaţia Aquademica organizează cursuri şi pe alte tematici, în locaţiile cerute de beneficiar.

Întreaga paletă de cursuri va fi girată de lectori consacraţi, din România şi Germania, specialişti în domeniile în care activează de ani buni: Peter Koestner, Elena Săvescu sau Katalin Bodor.