Societatea Apa Nova București a demarat de curând un program pilot de înlocuire a rețelelor interioare de alimentare cu apă din imobilele de locuit. Programul poartă denumirea de „A doua țeavă” și se adresează asociațiilor de proprietari care au relații contractuale cu Apa Nova.

Pentru a încuraja înlocuirea unor părți din instalațiile interioare ale imobilelor, folosite în comun de către toți locatarii unui imobil, Apa Nova Bucureşti și-a propus ca, în parteneriat cu asociațiile de proprietari respective, să deruleze un program pilot de înlocuire a acestora. Programul vizează rețelele de alimentare cu apă situate după branșamentele de apă ale imobilelor, conductele de apă potabilă din subsolurile imobilelor și coloanele comune de alimentare cu apă din interiorul acestora. Prin acest program, compania de apă va cofinanța, în proporție de 95%, lucrările de înlocuire a instalațiilor, suportând cheltuielile de proiectare, pentru obținerea acordurilor, avizelor sau autorizațiilor aferente și costurile cu execuția, inclusiv costul materialelor și transportul acestora.

Apa Nova Bucureşti, companie privată, membră a grupului Veolia, este operator al serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare pentru municipiul București, din anul 2000. Responsabilitățile operatorului public nu se extind asupra exploatării rețelelor interioare de apă, obligațiile de întreținere, reparații etc. ale acestora revenind proprietarilor apartamentelor din imobilele respective. Multe instalații interioare, în special cele din clădirile vechi, afectează calitatea apei potabile la robinetele utilizatorilor, fiind fie uzate fizic, fie tehnologic. Contribuția Apa Nova Bucureşti la refacerea rețelelor interioare face parte din efortul de responsabilitate socială al companiei.

De finanțare pot beneficia numai asociațiile de proprietari constituite conform legislației din domeniu, care nu au datorii la Apa Nova sau nu sunt în litigiu cu compania de apă, iar condițiile minime pentru acordarea finanțării includ o vechime minimă de 30 de ani a imobilului și a instalațiilor, anumite caracteristici constructive etc.

Proiectele de refacere a instalațiilor de apă, finanțate prin „A doua țeavă” se vor finaliza la sfârșitul anului 2017.