Ședința Comisiei Calitate-Mediu din cadrul Asociației Române a Apei, comisie condusă de Aquatim, a avut loc la sfârșitul lunii noiembrie, în județul Hunedoara. La ședință au participat 18 reprezentanți din partea a 8 operatori regionali de servicii de alimentare cu apă și de canalizare.

În cadrul întâlnirii au fost abordate teme legate de îndeplinirea cerințelor de calitate a apei potabile, reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă, monitorizarea calității apei potabile de la sursă la consumator, managementul nămolului din stațiile de epurare, evaluarea satisfacției clienților, cerințele standardului SR EN ISO 9001:2015 și implementarea acestora în sisteme de management existente, precum și probleme identificate în activitățile specifice.

Pe parcursul ședinței au avut loc dezbateri cu privire la cerințele Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, zonele de protecție sanitară a surselor de apă, reabilitarea instalațiilor tehnologice și implementarea sistemelor de control de tip SCADA, monitorizarea calității apei pe întregul flux tehnologic, oportunitățile de investiții generate de crearea unor operatori regionali mari, creșterea cantității de nămol rezultat din stațiile de epurare în urma investițiilor în tehnologie.

Au fost, de asemenea, dezbătute efectele clorului asupra sănătății consumatorilor în urma utilizării acestuia în procesul de dezinfecție, constrângeri sau cerințe legale legate de acest subiect, riscurile de îmbolnăvire colectivă provocate de netratarea apei cu clor.

În ce privește cerințele SR EN ISO 9001:2015, a fost luată în discuție corelarea acestora cu cerințele Ordinului nr. 200/2016 privind modificarea și completarea Ordinului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice.

Pentru următoarea ședință a Comisiei Calitate-Mediu, prevăzută a se desfășura în primul semestru al anului 2017 au fost propuse, ca teme de dezbateri, monitorizarea calității apelor uzate evacuate în emisar, evacuarea nămolului generat în stațiile de epurare și certificarea sistemelor de management integrat după referențialele ISO 9001 și 14001 din 2015.