„Reciclare, refolosire, reducere”, cei trei R despre care auzim destul de des atunci când vine vorba despre gestionarea deșeurilor solide. Anul acesta, cu ocazia Zilei Mondiale a Apei, Organizația Națiunilor Unite propune să extindem cei 3 R și pentru apa uzată. Sub sloganul „De ce (să) irosim apa?” (engl. Why waste water?), ONU vine cu recomandări: în loc să irosim apele uzate, să încercăm să le diminuăm cantitativ și să le reutilizăm.

Sunt deja suficiente argumente care să îndreptățească orientarea către această resursă pe care până acum o priveam ca pe o problemă. Este demonstrat că țările care tratează corespunzător și reutilizează apa uzată în diferite scopuri au obținut atât beneficii economice, sociale, cât și îmbunătățirea condițiilor de mediu, lucruri esențiale pentru dezvoltarea durabilă.

Mai mult, la nivel mondial, statistici și previziuni cu privire epuizarea resurselor de apă ne solicită să găsim soluții neconvenționale pentru a rezolva această problemă. Astfel, într-un raport publicat de Organizația Mondială a Sănătății în anul 2015 se arată că, în ciuda progreselor tehnologice înregistrate, în continuare, 663 de milioane de oameni din întreaga lume nu beneficiază de surse de apă corespunzătoare, iar 2,4 miliarde de oameni încă nu au acces la salubrizare (a se înțelege colectarea și tratarea apei uzată). În prezent, în multe din țările în curs de dezvoltare sau în orașe cu venituri mici, o mare parte din apele reziduale sunt deversate direct în cel mai apropiat râu sau lac, fără a fi tratate. Față de de această poluare urbană, mai apare și poluarea cu substanțe chimice toxice sau cu deșeuri medicale. Chiar și în orașele în care apele uzate sunt colectate și tratate, eficiența tratamentului poate varia în funcție de sistemul utilizat.

Într-un alt raport, publicat în anul 2016 de către Centrul Naţiunilor Unite pentru Aşezări Umane (engl. UNHABITAT), se estimează că, până în anul 2030, cererea mondială de apă va crește cu peste 50 %, iar cea mai mare parte din această cerere va fi în orașe. Va crește de asemenea și cererea de apă pentru agricultură, pentru industrie, uz comercial etc. Din cauza urbanizării accelerate și a dezvoltării economice, va crește considerabil și cantitatea de deșeuri și încărcarea cu poluanți a apelor uzate, ceea ce va necesita abordări noi de colectare, tratare și de gestionare a apelor uzate.

Dacă până acum apele uzate au fost subevaluate, de acum încolo trebuie să ne uităm la ele mai degrabă ca la o oportunitate, fiind o potențială resursă accesibilă, durabilă generatoare de apă, de energie, de nutrienți și de alte materiale recuperabile.