Compania de Apă Oradea se mândreşte cu cea de a patra staţie de epurare din administrare. Construită din fonduri europene pe programele de finanţare POS Mediu, respectiv POIM,  printr-o investiţie de 14 milioane lei acesta va deservi locuitori din Beiuş şi din localităţile învecinate.

Conform obligaţiilor asumate prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană, până la sfârşitul acestui an toate localităţile din România vor trebui să deverseze în râuri doar ape curate. Încălcarea obligaţiilor se va lăsa cu sancţiuni drastice, promit autorităţile competente. Ministerul Dezvoltării Regionale le cere autorităţilor locale să raporteze modul în care s-au conformat prevederilor Directivei Europene 98/83/CE privind standardele de calitate a apei furnizate consumatorilor, dar mai ales a Directivelor 91/271/EEC şi 98/15/EC, referioare la colectarea şi epurarea apelor uzate. Transpuse în legislaţia românească prin HG 188/2002, acestea două din urmă instituie obligativitatea epurării apelor uzate înaintea deversării în râuri până la sfârşitul anului 2015 pentru localităţile de peste 10.000 locuitori, respectiv până la 31 decembrie 2018 pentru cele cu o populaţie între 2.000 şi 10.000 locuitori.

Cine a investit în curăţarea apelor nu are de ce să se teamă. Înfiinţată pentru a atrage investiţii europene în sistemul de alimentare cu apă şi canalizare din localităţile membre Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară APAREGIO a făcut eforturi semnificative pentru rezolvarea problema apelor uzate provenite din gospodăriile consumatorilor.

Epurarea apelor uzate din municipiul Beiuş a fost soluţionată până în prezent de o linie simplistă pentru curăţarea mecanică a apelor .
Staţia de epurare realizată prin Fondurile UE este dimensionată pentru 12.000 de locuitori ecvivalenţi , cu o capacitate de prelucrare de 70 litri pe secundă, mult peste necesarul de astăzi, aşa încât să facă faţă celor mai ambiţioase dezvoltări urbane ulterioare.
În afară de treaptă mecanică şi biologică, ca un element de noutate, staţia e dotată cu un sistem automatizat de prelevare a mostrelor de apă epurată la intervale prestabilite, acestea fiind analizate în propriul laborator.

Odată curăţată de mizerii, apa e deversată în Crişul Negru, iar nămolul rezultat este întins la uscat.
Nămolurile uscate pot fi folosite ca fertilizator în agricultură, la recuperarea terenurilor degradate, la producerea de compost sau drept combustibil în staţii de ardere de mare capacitate.

CAO în judeţul Bihor

Înfiinţată ca operator regional în anul 2006, pe structura unor operatori cu o tradiţie de 120 de ani, Compania de Apă Oradea şi-a extins treptat aria de operare, ajungând să presteze servicii în localităţi situate la zeci de kilometri de municipiul reşedinţă de judeţ, cum sunt Tinca, Olcea, Beiuş.

Potrivit statisticilor proprii, anul trecut CAO deservea în Oradea 184.322 consumatori. În ce priveşte întreaga arie de operare, la o populaţie de 250.565 locuitori compania asigură, prin opt staţii de captare, tratare şi pompare, apă pentru 239.319 consumatori (95,52% din totalul rezidenţilor) şi canalizare pentru 197.052 locuitori (78,65%). Operatorul gestionează 1.186 kilometri de reţele de transport şi distribuţie a apei potabile, din care 683 km în mediul urban şi 503 km în mediul rural. La rândul său, reţeaua de canalizare menajeră măsoară 660 kilometri, din care 514 km în mediul urban şi 146 km în mediul rural.