Expo Apa, întâlnirea anuală a marii „familii” a apei din România, a avut loc la București, în luna mai. Pe lângă manifestarea expozițională, cu numeroase standuri de companii producătoare de echipamente și tehnologii, evenimentul a atras interesul participanților prin conferința, atelierele și seminariile organizate în cadrul său, de Asociația Română a Apei, sub numele de Forumul Regional al Apei Dunăre – Europa de Est.

Conferinţa Internațională Managementul şi Utilizarea Eficientă a Apei 2018 a venit în întâmpinarea provocărilor tehnice cu care se confruntă profesioniștii din sectorul apei, deseori legate de eficiența muncii lor. Lucrările prezentate au tratat studii de caz, bune practici, urmărind creșterea eficienței proceselor, tehnologii și echipamente performante, dar și reutilizarea materială și energetică a apelor. Teme dedicate adaptării infrastructurii de apă la schimbările climatice au fost de asemenea incluse în programul conferinței. În cadrul sesiunilor tehnice de specialitate, dr. ing. Katalin Bodor, director al secției apă Aquatim, a prezentat lucrarea Studiu de caz: Îndepărtarea amoniului din apele subterane prin tratare biologică, în scopul potabilizării, scrisă de un colectiv de autori, salariați și colaboratori ai companiei de apă: Adina Pacală, Maria Laura Samonid, Katalin Bodor, Bogdan
Murariu, Nicoleta Lungar, Ilie Vlaicu și Florica Manea.

Un alt pol de discuții care a atras specialiștii vizitatori ai Expo Apa a fost atelierul de lucru economic regional, Reglementări economice ale sectorului apei în diferite țări. Participanții la atelierul de lucru au avut ocazia de a dezbate pe marginea tematicii de actualitate în domeniu. Aspecte abordate au fost: perspectiva clientului, autorității de reglementare și a operatorului, reglementări internaționale în domeniul apei, cu prezentarea particularităților sistemelor din România, Italia, Bulgaria, Scoția, Tirol etc.

Un al treilea „spațiu” de comunicare pus la dispoziție celor interesați de colaborare și schimbul de idei a fost sesiunea de comunicări privind proiectele în care sunt angrenate companiile de apă. Dalila Marșavina, adjunct șef al Unității de Implementare a programului POS Mediu a Aquatim a prezentat pregătirea aplicației de finanțare pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș, în perioada 2014 – 2020, proiect finanțat prin POIM.