Cu lucrări în valoare de 4,8 milioane de lei pentru dezvoltarea rețelelor de apă și de canalizare în Timișoara în anul 2018, programul de investiții din fonduri proprii al Aquatim continuă pe aceeași linie, pe agenda societății fiind prevăzute extinderi și reabilitări de conducte, precum și implementarea unor soluții pentru evacuarea apei pluviale la averse puternice în zonele unde canalizarea este foarte solicitată.

Pe parcursul anului 2018, echipa serviciului Proiectare al companiei de apă a elaborat o serie de documentaţii de pregătire a lucrărilor de investiții cum ar fi studii de fezabilitate, proiecte tehnice de execuţie, documentaţii pentru obţinerea avizelor sau autorizaţiilor de construire, documentaţii de atribuire etc. În prezent sunt curs de finalizare documentațiile de obținere a autorizației de construire pentru următoarele lucrări de pe agenda 2019 a societății:
– preluarea şi descărcarea apelor pluviale ȋn situaţii de urgenţă ȋn zona Pasajului CFR str. Gheorghe Lazăr;
– preluarea şi descărcarea apelor pluviale ȋn situaţii de urgenţă ȋn zona Pasajului CFR str. Coriolan Brediceanu;
– extinderea reţelei de canalizare şi a celei de apă de pe Calea Şagului, etapa a II-a, intersecţie str. Ovidiu Cotruş – bifurcaţie către Şag și Parţa (este în curs de desfășurare achiziția lucrărilor);
– sectorizarea reţelei de distribuţie a apei potabile (sector 2 și 3), pentru o exploatarea optimă de rețelei, prin determinarea comportamentului de consum și depistarea pierderilor din rețeaua publică.

Lucrările demarate în 2018 se reiau în martie

Pentru contracte deja aflate în derulare din anul 2018 lucrarile vor fi reluate în luna martie, în funcție de condițiile meteo. Amintim, dintre acestea:
– extinderea reţelei de canalizare pe Calea Şagului, între pod şi bifurcaţia către localitățile Parţa și Şag, etapa I Pod Calea Şagului – intersecţie str. Ovidiu Cotruş;
– preluarea şi descărcarea apelor pluviale ȋn zona Parcului Industrial Freidorf, pe str. Paul Morand;
– extinderea reţelelor de apă și canalizare, construirea branşamentelor de apă şi racordurilor de canalizare pe străzile: Nera, B.P. Haşdeu, Dunărea, Bachus, Profesor Alex Cișman, Corina Irineu, Aurora, Teiului (lot I), Nicoreşti, Letea, Ceferiştilor,Viitorului (lot II), Anton Kathrein, Bela Lugoși, Parc Industrial Freidorf (lot III)
– extinderea reţelelor de apă și canalizare, construirea branşamentelor de apă şi racordurilor de canalizare pe străzile Victor Gaga, Florin Medeleţ, Caraş, Alexandra Indrieş, Popa Anca (lot I), Azaleelor, Jacob J. Ehrler (lot II);
– reabilitarea clădirii şi instalaţiilor aferente sifonului deversor al colectorului sud de canalizare, de pe str. Baba Novac;
– reabilitarea conductei de apă (DN 1.000 mm) pe str. Mătăsarilor.

180 milioane de Euro pentru apă și canalizare în regiune

Aquatim a finalizat în anul 2018 procesul de pregătire a proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș, în perioada 2014-2020. Cererea de finanțare și documentele suport au fost transmise Autorității de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare.

Din 180 milioane euro solicitați spre aprobare la AM POIM, circa 52 milioane euro sunt propuși pentru investiții de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în Timișoara. Principalele investiții de care vor beneficia timișorenii au în vedere modernizarea stației de tratare a apei potabile Bega, reabilitarea rețelei de distribuție a apei (circa 38 km), construirea unei linii de uscare a nămolului la stația de epurare a apelor uzate, reabilitarea rețelei de canalizare (circa 16 km) și a racordurilor (13 km), precum și implementarea unui sistem SCADA, pentru monitorizarea și controlul automat al stațiilor de tratare și epurare.