Tema viitoarei conferințe internaționale organizată în 17-18 octombrie a.c. la Timișoara, de către Aquatim și Fundația Aquademica este „Economia circulară în sectorul apei”. Acest demers conturează calea către o gestiune mai eficientă a resurselor energetice și de apă. Conferința se va axa pe catalizarea și implicarea părților interesate în implementarea măsurilor economiei circulare în sectorul apei.

Evenimentul completează tabloul preocupărilor Comisiei Europene pentru economia circulară. Raportul Comisiei privind implementarea Planului de acțiune pentru economia circulară (Bruxelles, 4.3.2019 COM(2019)), plan adoptat în anul 2015, este un document detaliat publicat în luna martie a acestui an, când la Bruxelles a avut loc o importantă conferință pe aceeași temă. Raportul prezintă rezultatele implementării planului de acțiune și indică posibile căi prin care să se ajungă la o economie circulară, ce să exercite presiuni minime asupra resurselor naturale și a ecosistemelor. În concluzie, la trei ani după adoptarea sa, planul de acțiune poate fi considerat complet. Circularitatea este declarată ca fiind un pilon al politicii de coeziune, confiorm raportului, care arată că strategia pe termen lung a UE vizează o economie prosperă, modernă, competitivă și neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei, până în 2050. Acest lucru presupune o tranziție către economia circulară ce consolidează coeziunea socială și teritorială și promovează o distribuție echilibrată a locurilor de muncă cu respectarea standardelor de sănătate și de siguranță.

În ultimii ani, creșterea deficitului de apă ca urmare a urbanizarii sau a schimbărilor climatice, a obligat societățile să ia anumite măsuri de raționalizare a consumului de apă sau de furnizare a apei după un anumit program. Însă, această practică nu garantează calitatea vieții în condiții de înaltă calitate, în special în contextul unei urbanizări masive. Prin urmare, idei noi, inovații sunt așteptate în arena sectorului de apă. Surse alternative precum reutilizarea apei uzate tratate a câștigat teren de ceva timp și a găsit un context de dezvoltare în cadrul ideii economiei circulare.

Dezbaterile conferinței vor fi grupate în în funcție de aspecte dezvoltate în Planul de acțiune menționat și vor avea în vedere conștientizarea părților interesate cu privire la aplicarea măsurilor economiei circulare, efectele poluării apei şi ale folosirii neraţionale a resurselor de apă, cunoaşterea şi înţelegerea interdependenţei dintre calitatea mediului şi calitatea vieţii, dezvoltarea abilităţilor necesare identificării şi investigării problemelor de mediu, în scopul participării la rezolvarea lor. Ca aspecte concrete, pe agenda conferinței vor figura și comunicări legate de reutilizarea apei uzate în irigații și pentru alte folosințe, transformarea deșeurilor extrase din apele reziduale și din nămolul rezultat în urma tratării apei în resurse și valorificarea nămolurilor de epurare în agricultură.
Este important să subliniem faptul că nu există o „singură soluție potrivită pentru toți” în ceea ce privește rezolvarea problemelor cu care se confruntă operatorii de apă sau pentru a face deficitului de apă din anumite zone geografice. De aceea trebuie să identificăm problemele din sectorul apei dar și proiectele de succes din zonele de interes și să le aducem în fața publicului de specialitate drept exemple de bune practici și soluții deja testate.