În lupta împotriva COVID-19, Aquatim a adoptat toate măsurile necesare, astfel încât activitatea să se desfășoare în condiții normale. Încă de la începutul stării critice a fost elaborat „Planul specific de continuitate și răspuns COVID-19” care cuprinde măsuri specifice de prevenție și de intervenție. În acest plan au fost identificate activitățile esențiale și rolurile critice, personalul de rezervă și au fost definite scenarii de acțiune în funcție de potențiala evoluție a pandemiei.

Pentru a asigura continuitate în prestarea serviciilor, Aquatim S.A. a luat la timp toate măsurile necesare de protecție, astfel încât utilizatorii, dar și proprii angajați, să beneficieze de condiții optime de siguranță în contextul pandemiei de coronavirus. Personalul de intervenție, din stațiile de tratare a apei potabile sau de epurare a apei uzate este mult mai mobilizat decât de obicei pentru a asigura continuitatea și funcționalitatea sistemelor. S-au asigurat măsuri de dezinfecție, igienizare, s-au creat stocuri de echipamente de protecție individuale, dezinfectanți și materii prime pentru producție, s-au operaționalizat proceduri specifice de lucru. Pe perioada de urgență au fost limitate doar activitățile ce presupun interacțiunea cu clienții și au fost reprioritizate lucrările planificate, astfel încât să se diminueze întreruperile programate ale alimentarii cu apă.

Pe toată această perioadă, Aquatim a încurajat clienții să folosească modalități de relaționare on-line sau telefonic pentru soluționarea diverselor probleme apărute. A fost limitat sau suspendat accesul în anumite locații, inclusiv în birourile de relații cu clienții, și a fost redirecționată comunicarea și corespondența către canale electronice. Mai mult, Aquatim a încurajat autocitirea apometrelor și a plății on-line a facturilor, metode ce contribuie totodată, prin distanțare socială, la prevenția răspândirii noului coronavirus.

Siguranța angajaților este și rămâne o prioritate pentru companie. Pe perioada stării de urgență nu a încetat nici un contract de muncă și nu există salariați aflați în șomaj tehnic. Pentru limitarea răspândirii COVID-19 și pentru protejarea angajaților, acolo unde a fost posibil, a fost implementat contractul de muncă de la domiciliu.