Conform unui raport statistic al UN-DESA (Departamentul ONU pentru Probleme Economice și Sociale), în 2018, 55% din populația lumii locuia în orașe. Aceeași instituție estimează că, până în 2050, procentul va crește la 68%. Din cauza activităților antropice, în zonele unde cererea este mai mare decât disponibilitatea de refacere a resurselor naturale, circuitul apei în natură este perturbat. Și schimbările climatice pun un stres suplimentar asupra ciclului hidrologic global și asupra resurselor regionale de apă. În afară de cantitate, și calitatea apei este în pericol.

Subiectul – criza apei – se află în centrul acordurilor recente, cum ar fi Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, Cadrul Sendai pentru Reducerea Riscului de Dezastre 2015-2030 și Acordul de la Paris din 2015. Forumul Economic Mondial plasează criza apei în primele trei riscuri globale pentru al treilea an consecutiv. În toate acordurile se atrage atenția că eșecul măsurilor propuse va avea efecte globale devastatoare.

Toate aceste provocări „forțează” autoritățile să ia măsuri pentru trecerea de la sisteme economice liniare, bazate pe principiul „producem-folosim-consumăm-aruncăm”, la sisteme economice circulare de gestionare a resurselor, care implică reducerea, reutilizarea, reciclarea, recuperarea, recuperarea, restaurarea (cei 6R).

Până în prezent, principiile economiei circulare au fost aplicate cu succes în diverse sectoare, cum ar fi sectorul electronic, sectorul construcțiilor, sectorul auto etc. În ultima vreme, și economia circulară în sectorul apei câștigă o atenție deosebită din cauza dezechilibrului resurselor de apă.

Infrastructura de apă este proiectată în relație directă cu resursele naturale de apă și funcționează, în principal, în următoarele etape: captare apă brută, tratarea apei pentru consum, furnizare apă potabilă, colectare și tratare apă uzată și eliminare într-un efluent natural. Această abordare necesită urgent o reproiectare radicală a serviciilor de apă pentru a oferi soluții validate, progresive, care să adopte modelul economiei circulare.

Proiectul NextGen (www.nextgenwater.eu) își propune să evalueze și să susțină soluții și sisteme inovatoare în jurul utilizării resurselor în sectorul apei. Pentru a realiza acest lucru este necesar să se dezvolte abordări practice, instrumente și parteneriate, precum și condiții de cadru politic și juridic care să promoveze astfel de tehnologii și să extindă acoperirea și adoptarea lor pe piață.

Pentru a realiza acest lucru, NextGen oferă soluții tehnologice, de afaceri și de guvernanță pentru sectorul apă, studiate în zece cazuri demonstrative din Europa. Consorțiul de firme din cadrul proiectului a primit finanțare din Programul de Cercetare și Inovare Horizon 2020 al Uniunii Europene, în baza Acordului de Grant nr. 776541, ca parte a apelului pentru economie circulară CIRC-02-2016-2017. Este finanțat, prin acest cadru, în perioada 1 iulie 2018 – 1 iulie 2022 (4 ani) și este coordonat de KWR Water Research Institute. Grant UE: 9.965.230 de euro din bugetul total de 11.389.106 de euro).

În cadrul proiectului sunt evaluate, promovate și implementate soluții și sisteme inovatoare ale economiei circulare în sectorul apei. Soluțiile testate includ: tehnologii avansate de tratare și de stocare a apei, inspirate din natură; extragerea și reutilizarea nutrienților din apa uzată; valorificarea energiei și transformarea stațiilor de epurare a apelor uzate în generatoare de energie.

Tranziția către economia circulară propusă de NextGen „exploatează” următoarele resurse:

  • apa în sine (reutilizare la mai multe niveluri, strategii optime de management, tehnologii avansate de tratare, ecosisteme proiectate și sisteme compacte/mobile/scalabile);
  • energia (gestionarea combinată apă-energie, stații de epurare ca uzini de energie, transfer de căldură, stocare și recuperare pentru industriile conexe și sectoarele comerciale);
  • materialele (extracția și reutilizarea nutrienților, fabricarea de noi produse din fluxurile de deșeuri, regenerarea și reutilizarea membranelor pentru a reduce costurile de reutilizare a apei și producerea de cărbune activ din nămol pentru a minimiza costurile de îndepărtare a micropoluanților).

Comunicarea, colaborarea și implicarea sunt piloni ai excelenței și inovației, la egalitate cu eforturile tehnice. Comunicarea proiectului este vitală pentru a susține obiectivele NextGen. Prin grupurile de lucru, proiectul abordează (pre)condițiile socio-politice, de reglementare și de guvernanță pentru sistemele și serviciile circulare de apă și propune o foaie de parcurs a UE pentru economia circulară în sectorul apei.

Obiectivele sunt:

  • înțelegerea acceptabilității sociale a sistemelor și a serviciilor de economie circulară în sectorul apei;
  • inventarierea politicilor și normelor existente și emergente, atât la nivel european, cât și în cadrul statelor membre, pentru a identifica factorii de sprijin și provocările pentru adoptarea mai largă a soluțiilor circulare;
  • informarea cu privire la principiile economiei circulare pentru sectorul apă prin implementarea unei abordări de tip „road-map”.

Aquatim S.A. a intrat în acest proiect de cercetare în anul 2020, valoarea totală a cheltuielilor ridicându-se la 110 mii de euro, dintre care 70.00% – finanțare nerambursabilă. Cofinanțarea este acoperită din fonduri proprii. Rolul Aquatim S.A. în acest proiect este să elaboreze un studiu cu privire la producția de produse secundare și de energie prin testarea la scară pilot a conversiei termochimice a nămolului provenit din tratarea apei uzate. Tehnologia de piroliză (prin reformare termo-catalitică) validată se va concentra pe nămolurile de epurare stabilizate aerob pentru a produce biochar, petrol și gaze. Aceste produse pot fi exploatate energetic, ca un combustibil sau ca un agent de îmbunătățire a solului sau sorbant.

Studiul include cercetarea nămolurilor provenire de la Stația de tratare a apelor uzate din Timișoara. Stația este proiectată pentru o populație de 440.000 echivalent (PE) și un debit mediu de 250.000 m3 pe zi. Apele uzate intră în stația de epurare prin patru colectoare principale și trec prin instalațiile de epurare mecanică și biologică avansată, înainte de a fi deversate în râul Bega. Astăzi, excesul de nămol stabilizat aerob este deshidratat, uscat la soare și depozitat. Pentru gestionarea nămolului, la stația de epurare este în curs de construcție o instalație de producere de energie. Rezultatele proiectului NextGen vor ajuta la setarea viitoarei instalații, dar în același timp, vor fi puse și la dispoziția altor operatori de apă din România prin diseminarea rezultatelor proiectului în cadrul unei conferințe consacrate Aqua Circular (6-7 octombrie 2022), organizată de către Fundația Aquademica.

Obiectivul unui alt partener al proiectului din România, Business Development SRL, este realizarea un studiu de fezabilitate a reutilizării apei prin investigarea aplicațiilor potențiale pentru efluenții din Timișoara și pentru alte stații de epurare ale Aquatim. Aplicațiile reutilizării apei vor fi cercetate în cadrul unor agenți economici din domeniile agricol, industrie și horticultură.

Bazându-se pe un portofoliu impresionant de proiecte de cercetare și de inovare din trecut, valorificând mai multe rețele europene și globale, proiectul a mobilizat un parteneriat puternic format din companii de apă, industrie, IMM-uri specializate, institute de cercetare aplicată, platforme tehnologice, autorități locale și regionale dovedind că NextGen este un susținător activ al pachetului UE privind economia circulară și contribuie la o viitoare foaie de parcurs europeană pentru economia circulară în sectorul apei.