Fundația Aquademica a luat ființă în anul 2009 și de atunci, bazându-ne pe experiența noastră și a partenerilor noștri, dar și pe deschiderea celor implicați în domeniul alimentării cu apă și al tratării acesteia, am încercat să punem bazele unui centru de performanţă în protecţia mediului. Practic ne-am implicat, printre altele, în organizarea de seminare, în programe de instruire şi de cercetare prin organizarea unor cursuri de formare profesională, furnizarea de consultanţă și iniţierea şi dezvoltarea de parteneriate. Datorită partenerilor germani cu care colaborăm deja de ani de zile, Aquademica oferă şi posibilitatea de a beneficia de know-how-ul german din domeniu, pe plan mondial fiind unul dintre cele mai avansate din branşă. Activităţile se adresează în principal operatorilor de apă şi de canalizare din ţară, dar şi altor operatori de servicii publice, instituţii publice sau private interesate de dezvoltarea resurselor umane. Știm cât de important este să avem în acest domeniu un personal bine pregătit din punct de vedere tehnic, un personal care să facă față provocărilor tehnice din fiecare zi.

Dintre cursurile organizate până acum, adresate unei game largi de tehnicieni și ingineri din domeniul apei, putem enumera: manager proiect, principii privind proiectarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu apă potabilă, inspecția și detecția pierderilor din sistemele de alimentare cu apă, managementul apei pluviale, epurarea apelor uzate, atribuțiile secției racorduri – canal, principii privind proiectarea și exploatarea stațiilor de epurare, organizarea secției de exploatare – canal, controlling în exploatarea de canal, econonie circulară în sectorul apei, digitalizarea în sectorul apei etc.

Vă prezentăm și câteva dintre cursurile pe care dorim să le organizăm în viitor, în funcție de cerințele operatorilor de apă: instalator apă-canal (COR 712602), instalator ventilare și condiționare apă (COR 712606), operator circuite rețea apă (COR 313203), operator instalații apă și canalizare (COR 712613), operator la tratarea apei tehnologice (COR 313205), operator la tratarea și epurarea apelor uzate (COR 818902), verificator canale subterane (COR 712607 ), vidanjor-curățitor canale (COR 962401).

Instalator apă-canal (COR 712602) – este o activitate care se bazează pe munca în echipă, în spații deschise, dar și în interiorul căminelor, iar printre principalele funcții pe care trebuie să le îndeplinească un coleg angajat pe acest post, se numără:

 • montarea rețelelor exterioare de canalizare;
 • montarea rețelelor exterioare de alimentare cu apă;
 • montarea utilajelor și accesoriile folosite în instalațiile de apă/canalizare;
 • remedierea defecțiunilor și avariilor apărute la rețelele de alimentare cu apă și canalizare;
 • întreținerea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare.

Instalator ventilare și condiționare apă (COR 712606) are nevoie de studii medii, iar printre sarcinile sale principale se numără:

 • asamblarea, instalarea, repararea și întreținerea sistemelor de țevi, a fitingurilor și dispozitivelor pentru sisteme de apă, gaz, drenaj, a sistemelor de canalizare și altor echipamente tehnice.

Operator Circuite Rețea Apă (COR 313203) – se adresează celor care au absolvit cel puțin învățământul obligatoriu, și presupune, printre altele:

 • supravegherea funcţionării reţelei de alimentare cu apă;
 • prelevarea probelor de apă;
 • controlul parametrilor funcţionali ai reţelelor de alimentare cu apă;
 • diagnosticarea disfuncţionalităţilor din reţelele de alimentare cu apă;
 • executarea lucrărilor de dezinfectare a tronsonului de reţea alimentare cu apă;
 • executarea lucrărilor de spălare la reţelele de alimentare cu apă;
 • executarea lucrărilor preliminare pentru accesul la armături;
 • izolarea şi golirea unui tronson din reţeaua de alimentare cu apă;
 • reperarea reţelelor de alimentare cu apă;
 • repunerea în funcţiune a tronsonului izolat şi golit din reţeaua de alimentare cu apă.

Operator instalații apă și canalizare (COR 712613) are nevoie de studii medii, iar printre sarcinile sale principale se numără:

 • asamblarea, instalarea, repararea și întreținerea sistemelor de țevi, a fitingurilor și a dispozitivelor pentru sisteme de apă, gaz, drenaj, a sistemelor de canalizare și altor echipamente tehnice.

Operator la tratarea apei tehnologice (COR 313205)

 • acționează și monitorizează sistemele de control computerizate si echipamentele similare din cadrul instalatiilor de tratare a deseurilor lichide si solide, pentru a reglementa tratarea si eliminarea apelor reziduale si a deseurilor, precum si din instalatiile de filtrare si tratare a apei, pentru a reglementa tratarea și distribuția apei.

Operator la tratarea și epurarea apelor uzate (COR 818902) – este un post ce se adresează persoanelor care au cel puțin studii medii, iar printre principalele responsabilități ale unui angajat sunt:

 • verificarea și monitorizarea funcționării echipamentelor din cadrul stației de epurare;
 • reglarea și operarea echipamentelor pentru îngroșarea și deshidratarea nămolului;
 • determinarea concentrației nămolului procesat;
 • verificarea stocului de reactivi;
 • înregistrarea și transmiterea datelor de exploatare către superiorul ierarhic.

Verificator canale subterane (COR 712607 ) – este un post ce se adresează persoanelor care au cel puțin studii medii, iar printre principalele responsabilități ale unui angajat sunt:

 • executarea lucrărilor de verificare și întreținere a rețelei de canalizare vizitabilă;
 • executarea lucrărilor de mentenanță a rețelei de canalizare (eliminare praguri, blocaje, decolmatare canal colector);
 • înțelegerea și citirea documentelor tehnice (planuri situație, profile);
 • operarea și întreținerea utilajelor și a echipamentelor de lucru.

Vidanjor-curățitor canale (COR 962401 ) se adresează celor care au absolvit cel puțin învățământul obligatoriu, și presupune, printre altele:

 • supravegherea, verificarea, curățarea și spalarea conductelor colectoare;
 • curățarea căminelor de vizitare și a gurilor de scurgere pentru evitarea colmatării lor;
 • verificarea capacelor și a grătarelor de scurgere pentru ca acestea să nu fie rupte sau deteriorate;
 • verificarea rigolelor care trebuie să fie curate;
 • scurgerea apelor să nu fie obturată.

Clasificarea Ocupaţiilor din România (codul COR) este un cod atribuit fiecărei meserii, fiecărui salariat, acesta se menționează în contractul de muncă și care reflectă tipul activității desfășurate de acesta la angajator. Mai exact sunt meserii recunoscute în piața muncii, pentru că vorbim despre un domeniu extrem de ofertant care are și va avea continuitate. Mai mult decât atât este important de știut că programele Aquademica se încheie cu un examen în urma căruia se poate obține un certificat de calificare profesională sau de absolvire, în funcție de tipul programului. De ce sunt importante aceste documente, pentru că ele poartă antetul Ministerului Muncii și al Ministerului Educației și Cercetării, care atestă faptul că programele sunt recunoscute de autorități și de companiile ce își desfășoară activitatea în domeniu. Dupã cel mult 30 de zile de la promovarea examenului, documentele se eliberează însotite de o anexă în care se precizează competentele profesionale dobândite.

Activitățile Aquademica sunt diversificate, presupun și organizarea unor conferințe precum EcoImpuls, Aqua Digital, Zilele Aquademica, Aqua Circular, publicare de articole în reviste de specialitate, dar și proiecte pentru copii și studenți, pentru că tinerii de acum sunt specialiștii pe care îi vom avea peste ani și ani și pe care noi și alți operatori își vor baza activitatea. Dacă ar trebui să rezumăm în câteva cuvinte activitatea Fundației Aquademica, am putea spune că aceasta se referă la transformarea cursanților de azi în partenerii de mâine, astfel încât împreună să formăm o echipă cu obiective similare în domeniul apei.