Furnizarea de apă potabilă este un angajament 24/7/365. În fiecare zi, profesioniștii din apă lucrează pentru a furniza apă potabilă și servicii esențiale pentru comunitate, adaptându-se, în același timp, și găsind soluții la probleme precum impactul schimbărilor climatice, poluare sau infrastructura îmbătrânită. Putem spune, în contextul importanței apei pentru sănătate și igienă, că profesioniștii din sectorul apei sunt primii care protejează sănătatea publică. Tot ei vor trebui să răspundă provocării majore a viitorului apropiat de a găsi soluții pentru recuperarea, reciclarea și reutilizarea resurselor limitate de apă dulce și generarea de noi resurse precum energie curată, combustibil și îngrășământ. Și schimbările climatice vor necesita, printre altele, proiecte majore în lupta împotriva inundațiilor, pentru a îmbunătăți protecția față de inundații din aval și pentru a spori capacitatea de stocare în caz de secetă.

Noi seturi de competențe hibrid

Specialiștii din sectorul apei, atât domeniul public și privat, sunt cei care proiectează, construiesc și operează sistemele de infrastructură de apă potabilă, uzată și pluvială. Oamenii care lucrează în sectorul apă au cunoștințe temeinice de chimie, biologie, matematică, mecanică, proiectare, siguranța și securitatea publică, controlul calității, costuri, inginerie și tehnologie etc.

Raportându-ne la provocările globale și la tranziția către un viitor sustenabil, observăm că lucrurile au început să se schimbe din prisma ultimelor trenduri, în sensul că este nevoie de „un nou set de abilități”. Putem vorbi despre abilități sau competențe, într-o abordare personalizată, clasificându-le în două mari categorii: „hard” și „soft”. În această abordare, competențele „hard” se concentrează pe expertiza tehnică tradițională, cum ar fi rezolvarea problemelor tehnice, iar cele „soft” sunt o combinație de abilități personale, sociale, de comunicare, de leadership, abilități de învățare și inovare, de viață și de carieră, la modul general.

De-a lungul timpului, în sectorul apei la fel ca și în multe alte sectoare tehnice, pentru ocuparea forței de muncă, în special în domeniul ingineriei, abilitățile „hard” au fost cele luate în considerare. Cu toate acestea, prezența abilităților „soft” la locul de muncă și, implicit, formarea acestor abilități, devine tot necesară. Se consideră că inginerii secolului al XXI-lea au nevoie de abilități de leadership, de disponibilitate pentru învățarea pe tot parcursul vieții, precum și de capacitatea de a combina cunoștințele tehnice cu cele de conducere a afacerilor. De asemenea, ar trebui să poată lua decizii și să își asume riscuri, să fie înțelepți, lideri de echipe, buni comunicatori, precum și etici și curajoși. Pe scurt, aceste noi seturi de competențe legate de sustenabilitate pot fi considerate un hibrid între abilitățile „hard” și „soft”, cu accent pe abilitățile „soft”. Pentru a face față provocărilor majore, sectorul apei va avea nevoie de un flux de specialiști, nu doar bine pregătiți profesional, ci și talentați și dedicați.

Viitorul se traduce prin digitalizare

Mediul de muncă din sectorul apă trece prin multe transformări și devine din ce în ce mai complex, iar ceea ce va face diferența sunt abilitățile care se extind dincolo de cunoștințele de bază. Viitorul se traduce prin digitalizare, începând din zona proceselor operaționale și până la intefața cu clientul. Companiile apelează din ce în ce mai mult la soluții digitale pentru a gestiona problemele cheie din sectorul apei, cum ar fi calitatea apei, accesibilitatea, detecția pierderilor, securitatea cibernetică etc. Schimbarea, de la sistemele tradiționale, la cele inteligente, este calea spre viitor și adaptarea la trendul european din ultimul deceniu.

Piața muncii din sectorul de apă

În baza unor clasificări ale literaturii de specialitate, s-au putut identifica în total opt industrii diferite ale apei, în funcție de activitatea desfășurată: (1) furnizarea apei potabile, tratarea apelor uzate și gestionarea apelor pluviale; (2) proiectarea și execuția lucrărilor de infrastructură; (3) proiectarea și construcția sistemului de dragare și control al inundațiilor; (4) instalarea și mentenanța echipamentelor sanitare; (5) execuția de șanțuri, excavații și pregătirea siturilor pentru sisteme septice; (6) gestionarea cursurilor de apă și a altor surse de apă; (7) furnizarea de servicii de consultanță în domeniul mediului; și (8) alte activități legate de administrația locală.

Pe lângă cei 45 de mari operatori de apă și alte câteva sute de operatori locali mici, mai mulți actori la nivel național sunt implicați în dezvoltarea forței de muncă în sectorul apei, cum ar fi Guvernul, Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitare, Asociația Română a Apei, Autoritatea Națională de Reglementare, Hidroelectrica SA, firmele de consultanță, de proiectare, de construcții, furnizorii de utilaje și de echipamente etc.

Alți angajatori în domeniul apei, inclusiv antreprenori și domeniile conexe, sunt permanent în căutarea de specialiști pentru proiecte de cercetare, de proiectare și alte activități specifice sectorului apei. Toți acești actori de pe piața muncii sunt conectați la o gamă largă de parteneri, instituții care educă, formează și îi ajută pe cei ce sunt interesați de o carieră în sectorul apei. De exemplu, colegiile, școlile tehnice și instituțiile de învățământ superior oferă cursuri și instruire în meserii calificate, oferă programe de certificare și conectează studenții cu diverse oportunități de formare și angajare.