În luna aprilie, la Aquatim a avut loc un audit al sistemului integrat de management al societății, pentru reînnoirea certificării. Auditul, realizat de Societatea Română pentru Asigurarea Calităţii (SRAC), a stabilit că sistemul funcționează, este eficace și capabil să-și susțină obiectivele.

Ca atare, echipa SRAC a recomandat reînnoirea certificării, de data aceasta, fără nicio acțiune corectivă, ceea ce constituie o noutate pentru istoricul auditurilor desfășurate la Aquatim. Auditorii au apreciat pozitiv pregătirea şi implicarea personalului în implementarea sistemului de management. „Când vin la dumneavoastră, îmi place să stau de vorbă cu oamenii, sunt oameni bine pregătiți profesional. Aveți un sistem care funcționează bine, așadar, pot, ca de obicei, să vă felicit”, a declarat doamna Marinela Dragomirescu, coordonatoarea echipei de audit.

Ca domenii de îmbunătățire, reprezentanții SRAC au recomandat să se acorde atenție identificării și semnalizării pericolelor, conform standardelor din domeniu, simulărilor și consemnărilor acestora, proceselor de raportare.

Sistemul de management integrat calitate (ISO 9001), mediu (ISO 14001), sănătate şi securitate ocupaţională (OHSAS 18001) a fost implementat la Aquatim din anul 2005. Serviciul Calitate-mediu din cadrul societăţii realizează în fiecare an un program de audituri interne, pentru a urmări funcţionarea sistemului de management integrat şi a aduce îmbunătăţiri acestuia, unde este cazul.

Orice organizaţie de succes trebuie să identifice şi să răspundă nevoilor clienţilor, respectiv angajaţilor săi, într-o manieră eficientă. Sistemul de management integrat implementat la Aquatim este un instrument care asigură menţinerea performanţelor şi capacităţii generale ale companiei şi, totodată, un angajament în vederea realizării calităţii.