Asociația Română a Apei (ARA) derulează, în cadrul programului Danube Water, un proiect de întărire a capacității instituționale, finanțat de Banca Mondială, care vizează Centrul de perfecționare profesională al ARA, benficiarii finali fiind reprezentanții companiilor de apă.

În cadrul activităților acestui proiect, o delegație de 15 participanți din rândul tinerilor profesioniști din sectorul apei din România, va participa în perioada 6-11 iulie 2014, la a 6-a ediție a școlii de vară “Managementul Calității Apei”, organizată de Deutscher Expertenrat (DEX), la Rottenbach, în Austria.

Școala de vară va facilita transferul de cunoștinte și bune practici între tinerii specialiști, punându-se accent pe prezentarea unor tehnologii noi de management al calității apei, conform normelor europene, în special Directivei Cadru a Apei. Tinerii specialiști, care vorbesc un limbaj profesional comun, vor avea astfel ocazia de a lucra în echipă și de a-și împărtăși din experiența dobândită.

Prima școală de vară DEX, din 2009, a reunit 27 de cursanți din 12 țări, numărul participanților crescând de la un an la altul. Subiectele abordate în cadrul Școlii de vară 2014 acoperă domenii cum ar fi epurarea apelor uzate, tratarea și evacuarea nămolurilor provenite de la stațiile de epurare, exploatarea sistemelor de canalizare și altele.

Sursa: www.ara.rowww.expertenrat.com