Fundaţia Româno-Germană Aquademica organizează două zile, în 28 și 29 mai, la Timișoara, seminarul „Construcția și operarea sistemelor de canalizare”. Locaţia seminarului este Centrul de dezvoltare profesională din incinta Stației de epurare ”Stan Vidrighin” Timișoara situată pe strada Păstorilor, nr. 1.

Seminarul tratează mai multe aspecte: managementul de proiect, structura organizatorică a unui departament de exploatare și întreținere a rețelelor de canalizare, planificarea exploatării și întreținerii sistemelor de alimentare cu apă și, în special, al celor de canalizare, integrarea GIS în planificarea exploatării și întreținerii sistemelor, sisteme de canalizare sub presiune și cu vacuum – proiectare, execuție, caiete de sarcini și exemple.

Tot în cadrul seminarului, se vor prezenta și analize moderne de reabilitare a sistemului de canalizare: soluții alternative de canalizare – canalizarea sub presiune,  canalizarea vacuumată, stație de pompare/ vacuum, abordări de reabilitare, reparare, renovare, înlocuire.

Scopul seminarului este de instruire şi dezvoltare a competenţelor personalului responsabil de luarea deciziilor în ceea ce priveşte reabilitarea reţelei de canalizare. La finalul seminarului participanţii vor cunoaşte metode noi de reabilitare a canalelor, precum şi paşii necesari punerii în practică a acestora.

Lectorii seminarului sunt dipl. ing. Peter Köstner – director departament în cadrul Departamentului de Evacuare și Epurare a Apelor Uzate, al Primăriei Tehnice München, ing. Jörg Simon, Șef Departament Exploatare și Întreținere Canalizare Primăria Tehnică München, respectiv ing. Volker Pankau, Șef Departament Reabilitare Rețele de Canalizare Primăria Tehnică München.