Administraţia Naţională „Apele Române” (ANAR), prin Administraţia Bazinală de Apă Banat, a finalizat, în această primăvară, reconsolidarea malurilor canalului Bega în Timişoara. Proiectul, care au remediat problemele de stabilitate a consolidărilor malurilor Begăi din anumite zone ale Timişoarei, a redat orașului o lucrare hidrotehnică vitală, la utilitatea şi aspectul ei iniţial.

Proiectul ANAR, în valoare de 4,4 milioane de Euro, a fost finanțat în proporţie de 90% din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene, cofinanțarea de 10% fiind asigurată de la bugetul de stat.
Lucrările de refacere a consolidarilor de mal, pe zona intravilan a municipiului Timişoara, au acoperit 8,3 km și au inclus sprijiniri cu prisme din anrocamente și grinzi din beton armat şi reabilitarea pereului din dale de beton, toate acestea fiind, în mare parte distruse. Reconsolidarea malurilor a fost necesară pentru asigurarea stabilităţii în zonele avariate şi a siguranţei construcţiilor, parcurilor şi spaţiilor verzi amplasate de-a lungul canalului. Proiectul a avut în vedere şi sistematizarea şi amenajarea bazinului de întoarcere al Begăi, pe o lungime de 0,6 km.

Malurile Begăi au fost refăcute pe trei sectoare și anume cele dintre pasarela Parcul Copiilor și zona U.H.E., podul Modoş și Piaţa Iosefin şi zona U.H.E., unde s-a făcut și sistematizarea şi amenajarea bazinului de întoarcere, pe o lungime de 0,6 km.

Pe lângă siguranţa cetățenilor şi a construcţiilor adiacente canalului, refacerea consolidărilor de mal garantează şi siguranţa în exploatare a canalului Bega. Proiectul a urmărit realizarea lucrărilor hidrotehnice pentru reducerea riscului de inundaţii pe canalul Bega şi protejarea împotriva inundaţiilor a circa 320.000 de locuitori şi a 45 de gospodării individuale din Timişoara. Mai multe obiective socio-economice, infrastructura de transport și de telecomunicații și rețelele de energie electrică, alimentare cu apă și canalizare beneficiază, de asemenea, de rezultatele poriectului de refacere a consolidărilor malului Begăi.

Reamintim că lucrările de amenajare a albiei şi a malurilor, pe zona intravilan a municipiului Timişoara, permit tranzitarea unor debite mari în condiţii de siguranţă pentru lucrările de apărare şi, implicit, pentru zonele apărate.

Nu în ultimul rând, prin acest proiect al ANAR, Bega și-a recăpătat aspectul corespunzător, îngrijit, de arteră de apă a orașului.