Eroi fără nume, pompierii militari au participat activ la toate momentele importante ale  istoriei modeme a României. La 13 Septembrie 1848, sub comanda căpitanului Pavel Zăgănescu, ostaşii Companiei de Pompieri ai Capitalei, au purtat pe Dealul Spirii o bătălie cumplită cu trupele otomane, venite să înăbuşe aspiraţiile de libertate, progres şi democraţie ale românilor. Istoria atestă faptul că la 1848, pe Dealul Spirii, s-a luptat pentru un principiu: libertate!  Ulterior, pe timpul Războiului de Independenţă purtat pe câmpurile de luptă din Bulgaria, ostaşii pompieri, constituiţi în baterii de artilerie, şi-au adus contribuţia la câştigarea suveranităţii României. În acelaşi spirit de sacrificiu, ostaşii pompieri au luptat pe timpul celor două războaie mondiale, în apărarea obiectivelor economice şi strategice, stingerea incendiilor, salvarea populaţiei. În decembrie 1989, militarii pompieri au intervenit în stingerea a peste 400 incendii.

Pentru a cinsti memoria celor 166 de pompieri militari care au căzut la datorie în Dealul Spirii, dar şi a celorlalţi pompieri, eroi peste veacuri, data de 13 Septembrie a fost declarată Ziua Pompierilor din România.

În ultimii ani, compania Aquatim a fost gazda unor simpozioane interesante, organizate de ISU Banat, întru marcarea acestei zile importante pentru protecţia civilă, dar şi pentru a aduce în discuţie tematici actuale de prevenţie sau intervenţie la incendii.

Pe agenda simpozionului s-au regăsit teme interesante, susţinute de către specialişti ai Protecţiei Civile şi reprezentanţi ai companiei de apă şi canalizare:

 

 

ing.Mircea GOLOŞIE – Influența lucrărilor miniere asupra straturilor cu apă de adâncime

ing. Mircea GOLOŞIE – Platforma aeriană și terestră pentru telemăsură

ing. Mircea GOLOŞIE – Radioactivitatea unor ape de suprafață

lector dr.ing. Marius MATEAȘ – Radiocomunicaţii de urgenţă – cazul “Nu te aud bine !!”, Câteva soluţii pe teren

lector dr.ing. Marius MATEAȘ – Radiocomunicaţiile de urgenţă în caz de cutremur, aspecte specifice

tehn. Dragoș CIORTIN – OpenStreetMap la ISU

  1. Ing. Ionuț VÎȘCU – Noi prevederi legislative în domeniul avizării și autorizării privind securitatea la incendiu și protecția civilă.

cpt. Ing. Bogdan BRĂNIȘTEANU – Aspecte privind reabilitarea termică a clădirilor

lt.col. ing. Mihai RĂDULESCU – Pregătirea pentru cutremur.

ing. Marius MARCU – Gestionarea rețelelor de apă in GIS.

ing. Ioan-Dorel MARIȘ – Planificarea urbanistică și amenajarea teritoriului în contextul Directivei SEVESO – Transpunere națională

Pompierii, de la cohortele de vigiles la inspectoratele moderne ale situațiilor de urgență

 

Istoria celor care ne apără de foc este una interesantă şi fascinantă; ea începe din antichitate când în oraşele Imperiului Roman funcţionau cohorte de vigiles, însărcinate cu supravegherea modului în care era folosit focul şi cu intervenţia în caz de incendiu, continuă cu echipele de intervenţie organizate de bresle, din Evul Mediu şi ia o formă organizată, de tip militar, după declanşarea unor incendii majore în Principatele Dunărene.

În 1835, la Iaşi, apare prima unitate de pompieri militari din România. În 1845 apare şi la Bucureşti o structură similară, cu efective mai mari de militari pompieri. În 1912 se înfiinţează Inspectoratul Pompierilor Militari, în 1948 se pune problema existenţei unei companii de pompieri în fiecare capitală de judeţ, în 1953 se înfiinţează inspecţiile regionale de prevenire a incendiilor.

De-a lungul istoriei, pompierii s-au dezvoltat, modernizat, astfel că inspectoratele de urgenţă au ajuns să desfăşoare activităţi complexe, adaptate, evident, comunităţii în slujba cărora se află.