Aquatim și Fundația Aquademica au găzduit, în luna aprilie, atelierul Eficientizarea energetică a stațiilor de epurare a apelor uzate – Soluții sustenabile pentru viitor, din cadrul proiectului internațional POWERSTEP, finanțat de Comisia Europeană prin programul Horizon 2020.

Evenimentul s-a adresat municipalităților inovatoare din România, Serbia și Ungaria, cu obiective ambițioase în materie de mediu și climă, având ca scop principal introducerea conceptului de eficientizare energetică a stațiilor de epurare. Manifestarea a inclus o sesiune de expuneri pe tematica menționată, urmată de o sesiune de discuții interactive, organizată pe trei grupuri de lucru pe temele tehnologie, finanțare, condiții cadru din perspectiva municipalităților, moderate de experți în domeniu, și s-a încheiat cu o vizită a stației de epurare „Stan Vidrighin” din Timișoara. Au participat circa 40 de specialiști din industrie, cercetare, mediul instituțional și academic.

Întâlnirea a debutat cu o expunere privind finanțarea soluțiilor inovatoare pentru stațiile de epurare din România, susținută de Raluca Cibu, reprezentantă a Agenției pentru Dezvoltare Regională Vest din România, care a inclus prezentarea oportunităților de finanțare prin Fondurile Structurale, a altor instrumente puse la dispoziție de UE, precum și aspecte privind sprijinirea cercetării și inovării prin intermediul Enterprise Europe Network.

Christian Loderer, de la Centrul de competențe pentru apă din Berlin, a prezentat auditoriului o interesantă perspectivă de viitor a stațiilor de epurare, în care acestea, tradițional energofage, pot schimba total balanța energetică în favoarea lor. În condițiile unui management eficient și a implementării tehnologiilor inovative de mediu, stațiile de epurare pot deveni 100% autonome energetic. Studiile de caz din Germania, Suedia, Austria și Elveția, prezentate de dl. Loderer, adevărate povești de succes, au demonstrat că eficientizarea energetică a stațiilor de epurare nu este doar un vis.

Evenimentul a fost al treilea workshop regional și primul din Estul Europei de pe agenda proiectului menționat și a beneficiat de sprijinul European Innovation Partnership on Water.