De la lansarea sa în 2015, Agenda 2030 de implementare a obiectivelor ONU de dezvoltare durabilă (SDG, engleză Sustainable Development Goals), ne oferă un posibil model de conviețuire comună, prosperă, într-o lume sustenabilă, pe o planetă sănătoasă. Anul 2020 marchează începutul ultimului deceniu pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă, o perioadă declarată de către liderii mondiali la summit-ul SDG din septembrie 2019, ca una de acțiune și mobilizare pentru implementarea obiectivelor la nivel național și global. „Anii următori vor fi vitali pentru salvarea planetei și pentru a ajunge la o dezvoltare umană durabilă și incluzivă”, a declarat António GUTERRES, Secretar general al Națiunilor Unite.

Încă din timpul negocierii lor, obiectivele de dezvoltare durabilă au atras o serie de critici, vizând de exemplu, faptul că acestea nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic, și tind să fie mai degrabă aspiraționale. Unii critici au argumentat că obiectivele, deși bine intenționate, nu sunt pertinente, în sensul că nu abordează cauzele principale din sistemele economice care au creat probleme la nivel de societate.

Despre măsura în care eforturile țărilor ce au adoptat agenda ONU de dezvoltare durabilă sunt gestionate și direcționate astfel încât ținta să fie una realizabilă ne oferă indicii, bazate pe cifre și fapte concrete, Raportul privind obiectivele de dezvoltare durabilă 2019.

În acest raport, ONU descrie situația climatului și a biodiversității drept „alarmantă”. Aceste fapte au constituit tema reuniunilor ONU din luna septembrie a anului trecut și motivul chemării la acțiune. Secretarul general al ONU a cerut tuturor sectoarelor societății să se mobilizeze pentru un deceniu de acțiune pe trei niveluri: unul global, pentru a asigura un management mai puternic, mai multe resurse și soluții mai inteligente pentru obiectivele de dezvoltare durabilă; nivelul local unde acțiunea să se focalizeze pe tranzițiile necesare în politicile, bugetele, instituțiile guvernelor și administrațiilor locale; și cel individual, unde este vorba de acțiunile societății civile, mass-media, sectorului privat etc., ce să genereze o mișcare pro-schimbare.

Apa și obiectivele de dezvoltare durabilă

Apei, resursă esențială pentru viața planetei, îi este dedicat obiectivul de dezvoltare durabilă numărul șase, Asigurarea disponibilităţii şi managementului durabil al apei şi sanitaţie pentru toţi, cu ținte care vizează, până în 2030, acces la apă potabilă sigură și condiții sanitare adecvate pentru toată lumea, reducerea poluării și implementarea unui management integrat al resurselor de apă, inclusiv, unde este cazul, prin cooperarea transfrontalieră.

Raportul ONU evidențiază faptul că, în ciuda progreselor, sunt necesare acțiuni accelerate pentru a atinge țintele propuse. Între 2000 și 2017, proporția populației globale cu acces la apă potabilă sigură a crescut de la 61% la 71%. În general, 90% din populația lumii avea, în 2017, acces la servicii de bază de alimentare cu apă. Rămân, însă, încă 785 de milioane de oameni cărora le lipsesc cu desăvârșire aceste facilități.

În ce privește canalizarea și/sau toalete igienice, proporția populației cu acces la aceste facilități a crescut de la 28% în 2000 la 45% în 2017. Se estimează că 673 milioane de persoane (9% din populația globală) încă nu aveau toalete igenice în anul 2017, iar accesul universal la servicii de sanitație până în 2030 va necesita dublarea ritmului anual actual de progres.

Crize legate de apă amenință o treime dintre țările lumii, în sensul lipsei sau diminuării acestei resurse. Aproximativ 4 miliarde de persoane se confruntă cu o deficiență severă de apă cel puțin o lună pe an. În ultimul secol, utilizarea globală a apei a crescut mai mult decât dublul creșterii populației. Această creștere, împreună cu urbanizarea rapidă, dezvoltarea socioeconomică și schimbarea tiparelor de consum, contribuie la crelterea cererii de apă, intensificată de schimbările climatice. În acest ritm, până în 2030, se estimează că 700 de milioane de persoane ar putea simți lipsa intensă de apei.

Raportul mai concluzionează că țările avansează în gestionarea integrată a resurselor de apă, dar este nevoie de progrese mai rapide. În acest spațiu, Asociația Internațională a Apei (IWA) poate contribui la leadership, la schimbul de cunoștințe și la transferul de tehnologie. Prin intermediul Planului strategic pe durata 2019-2024, IWA poate contribui la îmbunătățirea progresului pe mai multe fronturi de acțiune legate de apă, în îmbunătățirea eficienței exploatării, creșterea capacității factorului uman, dezvoltarea urbană și soluții practice inovative.

Apa este, de asemenea, prezentă și în alte obiective de dezvoltare durabilă, în care joacă un rol cheie sau pentru care este un factor semnificativ – cum ar fi obiectivele legate de oraşe şi comunităţi durabile (SDG 11) și acțiunea climatică (SDG 13).