David Tyler este specialist în domeniul apei din cadrul Grupului de Infrastructură Sustenabilă al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD).

Tyler a realizat recent un material complex, destinat colegilor săi specialiști din industria apei europene, aplicat pe noua conjunctură critică mondială generată de apariția pandemiei actuale.

Pornind de la evidența că furnizarea de apă potabilă curată și canalizare eficientă reprezintă servicii esențiale pentru protejarea sănătății umane și a mediului, specialistul BERD accentuează importanța acestora în protejarea populației împotriva tuturor bolilor infecțioase, acum împotriva COVID-19.

“Cel mai important, simplu și preventiv pas pentru reducerea transmiterii bolii COVID-19 este ca oamenii să-și igienizeze mâinile frecvent și corect. Acest lucru necesită existența unor servicii de furnizare a apei curate și de apă uzată eficiente, inclusiv următoarele priorități”, declară David Tyler.

În opinia sa, acestea sunt:

 1. Continuitatea furnizării serviciilor de apă și apă uzată. Ea reprezintă un factor esențial, în special având în vedere că cererea pentru servicii va crește temporar semnificativ (pe durata crizei COVID-19) și nu numai.
 2. Atenție sporită asupra calității apei potabile din cauza preocupărilor mai mari privind sănătatea și igiena.
 3. Gestionarea în condiții de siguranță a apei uzate și/sau a reziduurilor.
 4. Nevoia de operare și întreținere dedicată a rețelei infrastructurii critice, în mod ideal un sistem rezistent, care să dispună de suficiente piese de schimb, protecție și personal-cheie calificat.
 5. Educarea comunității ar trebui să fie în continuare o activitate complementară, sănătatea publică ar trebui să fie o prioritate.

Ca un corolar al studiului extrem de vast, specialistul David Tyler punctează viziunea BERD privind serviciile de apă și apă uzată, cu sprijin și obiective, transparent și precis.

Asigurarea de investiții de capital pentru a asigura/îmbunătăți serviciile de apă

 • Furnizarea continuă de apă potabilă sigură
 • Protecția zonelor sursă
 • Întărirea producției de apă, inclusiv generarea de energie la fața locului
 • Duplicarea, reabilitarea și repararea rețelei de apă
 • Depozite de apă suplimentare (rezervoare de serviciu)
 • Monitorizarea în timp real a rețelei și producției cu posibilitatea gestionării de la distanță
 • Robinete de apă în gospodării/curți (din stradă)
 • Soluții urgente (rezervoare/lagune)
 • Gropi sanitare ecologice de urgență

Asigurarea de investiții de capital pentru a asigura/îmbunătăți serviciile de apă uzată (inclusiv manipularea nămolului)

 • Asigurarea colectării și tratării eficiente/robuste a apei uzate
 • Studii privind reabilitarea canalizărilor bazată pe extracție (scurgere de canalizare)
 • Consolidarea pompării apelor uzate
 • Consolidarea proceselor de epurare a apei uzate, inclusiv opțiuni post-dezinfecție
 • Tratarea și evacuarea nămolului provenit din apa uzată
 • Monitorizarea în timp real a rețelei și epurării/prelucrării nămolului, cu posibilitatea gestionării de la distanță

Asigurarea de investiții de capital de lucru pentru a asigura/îmbunătăți serviciile de alimentare cu apă și apă uzată

 • Îmbunătățirea rezistenței operaționale prin măsuri de recuperare și intervenție
 • Asigurarea de piese de schimb de urgență (echipamente, instrumente și materiale), inclusiv stocarea sigură
 • Închirierea instalațiilor sanitare mobile și/sau de producție a apei
 • Acoperirea costurilor operaționale: energie, substanțe chimice, forță de muncă
 • Asigurarea de EIP pentru operator

Suport operațional pentru utilități

 • Constituirea de informații operaționale suplimentare
 • Planificarea de siguranță a apei și apei uzate
 • Planificarea pentru situații și cheltuieli neprevăzute de urgență
 • Plan de rezistență (management tactic al activelor)
 • Instrumente de implementare a Operării și Întreținerii
 • Planificarea Managementului Activelor (inclusiv Planificarea strategică a investițiilor și administrarea informațiilor)

Măsuri sociale

 • Protejarea în continuare a comunităților și a infrastructurii sectorului de apă
 • Campanii de educare a comunității
 • Fonduri comunitare de urgență

Studiul specialistul BERD este un ghidaj complex pentru toți operatorii de apă și apă uzată din Europa, deci și din România.