Pe 29 iunie 1994, reprezentanți ai țărilor din bazinul Dunării și ai Comisiei Europene reuniți la Sofia, în Bulgaria, au semnat Convenţia privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a fluviului Dunărea de către Comisia Internaţională pentru Protecţia Fluviului Dunărea (ICPDR). Aceste state sunt: Germania, Austria, Republica Cehă, Republica Slovacă, Ungaria, Croația, Slovenia, România, Republica Moldova și Ucraina, la care s-au adăugat mai târziu Bosnia și Herțegovina, Serbia și Muntenegru.

Această Convenție, a cărei depozitară este țara noastră, se dorește a fi un cadru de cooperare pentru guverne, ONG-uri, institute de cercetare și companii, pentru că doar o abordare intergrată la toate nivelurile poate asigura protecția fluviului Dunărea și a afluenților săi.

Al doilea fluviu din Europa ca lungime, măsurând 2850 de kilometri de la izvorul din Munții Pădurea Neagră și până la vărsarea în Marea Neagră, din care 2415 kilometri sunt navigabili, Dunărea are un bazin de colectare de peste 800.000 km2, care reprezintă 8% din teritoriul Europei, aici trăind 10% dintre europeni, iar rețeaua hidrografică a bazinului său e alcătuită din aproximativ 120 râuri importante. Ca atare, fluviul și afluenții săi sunt esențiali pentru viața a peste 115 milioane de oameni, asigurându-le apă potabilă și pentru industrie și irigații, energie hidroelectrică, o cale facilă de transport, dar și posibilități de turism și recreere. De aceea, protejarea acestui sistem acvatic trebuie să fie o prioritate pentru comunitățile riverane, iar Ziua Internațională a Dunării e un bun moment de a conștientiza acest lucru.

Marcată pentru prima oară în 2004, la zece ani de la semnarea Convenției, Ziua Internațională a Dunării a prilejuit până acum în cele 14 țări dunărene numeroase întâlniri publice și festivaluri, dar, datorită pandemiei de coronavirus, ediția din 2020 se desfășoară integral pe internet, sub sloganul ”Discover Danube online!”. Programul poate fi consultat pe http://www.danubeday.org.