Administrația Bazinală de Apă Banat reabilitează o construcție hidrotehnică istorică, barajul și acumularea Oravița Mică. Barajul, care datează din secolul al XVIII-lea, era de importanță strategică pentru exploatările miniere din zona Banatului montan. Programul de investiții propus de ABA Banat pentru reabilitarea amenajării hidritehnice Oravița Mică cuprinde lucrări cu o valoare de peste 7 milioane de lei, din care s-au realizat până acum circa 25%.

Barajul de la Lacul Mic din Oravița, cum era cunoscut, era simbolizat pe harta Imperiului Habsburgic ca lucrare specială și de interes strategic, alături de barajul de la Lacul Mare. Motivația era una susținută de realitatea vremii: acumularea apelor din bazinul hidrografic Oravița era necesară pentru alimentarea localităţii Oravița şi a spălării minereurilor de fier, cupru, aur şi argint, extrase din minele din regiune.

Barajul Oravița Mică, începutul sec. XX

În secolul al XX-lea, cele două baraje au fost neglijate, mai ales barajul Oravița Mică ajungând într-o stare de degradare avansată. Secolul XXI le pune din nou în valoare, ele fiind considerate monumente istorice în domeniul construcțiilor hidrotehnice din România.

Surse: https://urbanism.oravita.ro/barajul-lacul-mic-cod-lmi-cs-ii-m-a-11159/,
https://banatulmontan.wordpress.com/2012/06/29/lacurile-de-acumulare-de-la-oravita/, ing. Cristian Moisescu-Ciocan (Serviciul Investiții ABAB) și Serviciul de Urbanism al Primăriei Oravița (foto arhivă);