În 26 octombrie 1912, la Timișoara, lângă podul Modoș, se deschidea prima stație de epurare de pe actualul teritoriu al României. Ea era legată la o rețea de canalizare de 30 km, proiectată să colecteze, în sistem gravitațional, adică fără pompe, prin curgere liberă, apele uzate menajere și cele provenite din precipitații. Doi ani mai târziu, la 1 iunie, este pusă în funcțiune, în actualul cartier timișorean Ciarda Roșie, pe atunci în afara orașului, Uzina de apă nr. 1 și rețeaua de alimentare cu apă. Timișoara avea, așadar, la început de secol XX, infrastructură modernă de apă și canalizare.

Le-am putea numi, fără să exagerăm, mega proiecte pentru acele vremuri. Au fost angajați mulți lucrători cu ziua, ce proveneau din satele din jur, condițiile de muncă nu erau ușoare, nu existau utilajele de acum, și, cu toate acestea, lucrările au fost finalizate la timp și s-au dovedit a fi durabile.

Efortul a fost unul colectiv, dar omul care a coordonat, cu pricepere, aceste mari proiecte a fost inginerul Stan Vidrighin. Încercările precedente ale administrației de a aduce utilitățile de apă în oraș se opriseră într-un punct mort. Concursul internațional cu premii, organizat de primărie în 1894, a fost câștigat de ingineri și proiectanți bulgari și germani. Soluțiile de proiectare propuse de aceștia erau mult prea scumpe pentru implementare. Tânărul inginer Vidrighin, absolvent al Politehnicii din Budapesta și proaspăt transferat de la Sopron (Ungaria) la Timișoara a transformat acest obstacol într-o provocare și a schimbat abordarea.
Vidrighin a mers să studieze în orașe europene, soluțiile implementate local cu succes. Învățând astfel din bunele practici, la Dresda, Berlin, Hamburg, Köln, Strassbourg, Karlsruhe și Londra, el a reușit să vină cu o soluție adecvată din punct de vedere tehnic și fezabilă economic, atât pentru apă, cât și pentru canalizare. Iar construirea stației de epurare și a canalizării înaintea rețelei de apă a fost decizia corectă, pentru protejarea sănătății populației și a mediului.