În urmă cu o lună, la Universitatea de Vest Timișoara, s-a constituit „Grupul Partenerilor Strategici – GPS UVT”, structură consultativă independentă prin care UVT își adaptează și își promovează rolul public pe care îl deține, drept formator solid de educație, respectiv pol de gândire strategică în comunitate.

Grupul reunește personalități recunoscute în comunitate pentru rolul pozitiv pe care și l-au asumat în spațiul public local și național, pentru leadership-ul strategic pe care l-au promovat și pentru probitatea lor profesională.

„Grupul Partenerilor Strategici – GPS UVT” se reunește periodic și are o agendă complexă de activități.

De comun acord, întru stabilirea unei comunicări eficiente cu administrația locală și centrală, recent, a fost adoptată decizia de a extinde colectivul Grupului prin trei invitați permanenți, care vor lua parte la întrunirile periodice ale acestuia: reprezentanții Primăriei Municipiului Timișoara, ai Consiliului Județean Timiș și ai Instituției Prefectului, urmând ca ei să fie desemnați în scurt timp pentru a participa la consultările din cadrul GPS UVT.

Simultan, au fost anunțate patru direcții mari de dezbatere și analiză strategică sectorială: Dezvoltare academică și calitatea procesului educational, Cercetare, inovare și transfer tehnologic, Cultural, artistic, sportiv, relația UVT – comunitate, respectiv Antreprenoriat și dezvoltare instituțională.

„Grupul Partenerilor Strategici – GPS UVT”, prin formatul complex pe care l-a instituit, va milita pentru adaptarea rapidă a universității la cerințele actuale ale societății și pentru vizibilitate efectivă a pașilor gândiți, a deciziilor luate.

Directorul general al Aquatim, Ilie Vlaicu, a fost solicitat să fie parte a acestui Grup și a acceptat poziția onorantă: “Mă bucur să mă alătur unor oameni care și-au demonstrat performanța, în companiile pe care le conduc, într-un format foarte serios de gândire strategică aplicată, ce va contribui, cu siguranță, dinamic și eficient, la dezvoltarea regiunii noastre.”.