Administraţia Naţională „Apele Române”, prin Administraţia Bazinală de Apă Banat, implementează proiectul „Regularizare pârâu Pogăniş şi afluenţi pe sectorul Brebu-confluenţă râu Timiş, judeţul Caraş-Severin şi judeţul Timiş”. ABAB a anunţat recent realizarea a aproximativ 75% din totalul lucrărilor prevăzute în proiect, necesare pentru a înlătura posibilitatea de producere a pagubelor materiale prin inundarea intravilanelor, a căilor de comunicaţie, a obiectivelor sociale și terenurilor agricole, în momentul producerii viiturilor.

Lucrările de regularizare şi apărare împotriva inundaţiilor sunt amplasate pe cursul pârâului Pogăniş din zona localităţii Brebu, până la confluenţa cu râul Timiş, în zona localităţii Uliuc, pe o lungime totală de albie de circa 109 km.

Până în acest moment, principalele stadii de execuţie ale lucrărilor, pe sectoarele prevăzute în proiect, sunt următoarele: lucrările de reprofilare albie sunt realizate în jur de 96%, au fost realizate 33% din pragurile de fund prevăzute, parapetul din beton în localitatea Remetea Pogănici este realizat în proporţie de 88%, iar parapeţii din beton pentru supraînălţarea digurilor au 64% realizare. În ceea ce priveşte realizarea consolidărilor de mal în zonele expuse la eroziuni, s-au realizat lucrări în proporţie de 58%.

Reamintim că amenajarea hidrotehnică a cursului pârâului Pogăniş va scoate de sub efectul inundaţiilor o suprafaţă de circa 29.492,7 ha de teren extravilan şi 1.216,78 ha teren intravilan, având ca beneficiari direcţi ai investitiei aproximativ 4.898 locuitori, 2.680 gospodării, 6 grădiniţe şi 8 şcoli din localităţile cele mai vulnerabile în faţa inundaţiilor, pe care pârâul Pogăniş le traversează, începând cu satul Brebu, Zorlenţu Mare, Dezeşti, Fârliug, Remetea-Pogănici,Vermeş, Valeapai, Uliuc.

Proiectul este cofinanţat în proportie de 90% din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene prin Programul Operaţional Sectorial Mediu, restul de 10% fiind asigurat de la bugetul de stat.
Valoarea totală a proiectului este de 86.918.369 lei fără TVA (107.356.132 lei cu TVA).
Proiectul se va finaliza în decembrie 2015.