În grila de toamnă a seminariilor organizate de Fundația Aquademica a fost inclusă o nouă tematică: anticorupția în rândul operatorilor de alimentare cu apă și de canalizare, luând ca exemplu modelul german aplicat în cadrul Primăriei Tehnice din München.
Printre măsurile luate de autoritățile germane pentru combaterea corupției se numără înființarea unui birou anticorupție la nivel de oraș, cu un program de funcționare 24/24 și un număr de telefon la care cetățenii pot apela pentru a semnala acte de corupție. Activitatea acestui birou se referă, printre altele, la organizarea de cursuri și campanii de informare adresate atât instituțiilor publice, cât și operatorilor economici cu privire la acest subiect, precum și verificarea activității muncitorilor de pe șantiere, din punct de vedere al eticii și moralității. În Germania se pune un accent deosebit pe instruirea cadrelor de conducere în lupta anticorupție, acestea având rol de multiplicator și prevenție în rândul echipelor de lucru.
O altă metodă aplicată de germani pentru combaterea corupției în instituțiile publice a fost creșterea salariilor cadrelor de conducere, în vederea reducerii posibilității luării de mită.
Deși de-a lungul timpului au fost semnalate cazuri de corupție și la nivelul instituțiilor publice germane, datorită unor proceduri clare și riguroase acestea au reușit să reducă în mod considerabil numărul acestora.