Comisia Juridică din cadrul Asociaţiei Române a Apei s-a întrunit în perioada 4-7 noiembrie, la Călărași. Ședința comisiei, aferentă trimestrului IV al anului 2015, a avut loc cu sprijinul logistic al Patronatului Apei şi al societății Ecoaqua, operator al serviciilor de apă și canalizare din Călăraşi.

Ordinea de zi a întâlnirii a cuprins expuneri pe marginea legislației specifice, fiind vizate noutățile, perspectivele și aplicarea practică a unor modificări legislative recente din domeniu, aspecte legate de factura serviciului de apă și canalizare, regulile de ajustare a tarifelor serviciilor de apă şi canalizare, și, nu în ultimul rând, spețe din activitatea departamentelor juridice ale companiilor de apă.

Ședința comisiei ARA a debutat cu trecerea în revistă a principalelor modificări aduse Legii nr. 224/2015 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, care au fost discutate de juriștii de la 15 companii de apă din România, prezenți la întâlnire. În context, a fost menționată terminologia introdusă de noua legislație, cum ar fi master planul, strategia locală a serviciului dc alimentare cu apă, aria de operare, prețul sau tariful unic și strategia de tarifare, toți acești termeni fiind în directă legătură cu programele de investiții de anvergură ale operatorilor de apă, cofinanțate din fonduri europene nerambursabile. Instituirea dreptului de trecere al sistemelor de apa și canalizare asupra terenurilor afectate de lucrările de execuţie, reabilitare și întreținere a fost, de asemenea, consemnată de cei prezenți ca fiind o noutate absolută, adusă de modificarea legii menționate.

Dreptul universal al omului la apă, statuat printr-o rezoluţie adoptată în iulie 2010 de Organizaţia Naţiunilor Unite, a constituit un alt punct de plecare pentru interesante dezbateri și schimburi de opinii între participanți. Au fost, astfel, menționate prevederile legislației românești care fac referire la rezoluția ONU și legislația europeană privind dreptul omului la apă și salubritate. Juriștii companiilor de apă au concluzionat că apa sigură la robinet și canalizarea trebuie să fie servicii ușor accesibile pentru orice gospodărie, dar, producerea apei potabile precum şi asigurarea serviciilor menționate implică costuri. Costuri care, potrivit legislaţiei în vigoare, sunt suportate de către consumatori.