Ședința semestrială a Comisiei Calitate-Mediu din cadrul Asociației Române a Apei, organizată de Comitetul Teritorial Vest al ARA, în colaborare cu Aquatim, a avut loc recent la Băile Herculane. La întrunire au participat reprezentanți a 10 companii de apă din țară, specialiști în domeniul calității și mediului.

Agenda întrunirii a cuprins expuneri pe teme ce au vizat aspecte din legislația europeană privind calitatea apei destinată consumului uman, provocările noi la care trebuie să facă față laboratoarele de monitorizare a calității apei potabile și gestionarea nămolului rezultat de la stațiile de epurare.

Pe parcursul ședinței participanții au mai dezbătut aspecte specifice activității lor, cum ar fi cele referitoare la schemele de intercomparare între laboratoarele companiilor de apă din țară, dificultatea monitorizării la nivel local a metalelor grele prezente în apa uzată, posibilitatea achiziționării aparaturii de laborator la nivel regional, calitatea apei uzate deversate în emisar și lipsa stațiilor de preepurare sau epurare la unitățile sanitare. În privința nămolului rezultat din stațiile de epurare, un alt subiect de interes pentru cei prezenți, specialiștii s-au referit, printre altele, la necesitatea organizării unei campanii de promovare la nivel național pentru utilizarea nămolului în agricultură, dar și la restricțiile privind utilizarea sa în acest scop.

Nu în ultimul rând, specialiștii prezenți au propus un cadru de discuții pentru viitoarea întrunire a comisiei, din primul semestru al anului 2016, cuprinzând tranziția la standardele ISO 9001:2015 şi 14001: 2015, monitorizarea calității apelor uzate evacuate în emisar și modificările cadrului legislativ curent, care reglementează serviciul de alimentare cu apă și de canalizare din România.