Un seminar de instruire având ca tematică epurarea apelor uzate orăşeneşti a fost organizat recent de către compania AQUASERV, operator al serviciilor de alimentare cu apă și canalizare din județul Mureș. Seminarul s-a adresat personalului cu studii superioare, care activează în domeniile de exploatare și întreținere a staţiilor de epurare, precum și managerilor de proiect implicaţi în implementarea proiectelor de investiţii legate de epurarea apelor uzate şi managementul nămolurilor.

Dr. ing. Elena Săvescu, preşedinte al fundaţiei Aquademica și manager al stației de epurare din Timișoara, a expus noţiunile generale ale procesului de epurare, intrând apoi în detalii în ceea ce privește epurarea biologică şi terţiară, o etapă cheie în tratarea apelor uzate. Bauer Csaba, manager ape uzate la AQUASERV, a contribuit cu o expunere despre eliminarea finală a nămolurilor la compania AQUASERV, iar  ing.Törzsök Sándor, şef al unității de implementare a proiectelor, a prezentat stadiul proiectelor cu finanțare din POS Mediu şi perspectivele POIM.