Un proiect româno-bulgar, finalizat recent, contribuie la îmbunătățirea calității mediului în regiunea de frontieră dintre cele două țări. Proiectul, denumit „Monitorizarea calității factorilor de mediu în zona transfrontalieră Olt-Belene”, a constat în realizarea unui sistem de monitorizare a calității apei uzate, evacuate în canalizarea orașului Slatina și a calității aerului în localitatea bulgară Belene, din regiunea Pleven.

Proiectul a avut un buget de 5,8 milioane de Euro, a beneficiat de finanțare europeană prin Axa Prioritara 2 Mediu și a fost implementat pe durata ultimilor trei ani, de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare „Oltul”, în parteneriat cu municipalitatea Belene, din Bulgaria.

Sistemul de canalizare din Slatina este unitar, adică preia atât apa uzată menajeră, cât și cea industrială și apa provenită din precipitații. Deversările în canalizare, provenite de la agenți industriali, afectează semnificativ calitatea procesului de epurare, diversitatea substanțelor conținute în apele uzate fiind determinată de specificul fiecărei activități industriale și afectând diferit procesul de epurare. De aceea, este important să se cunoască atât calitatea, cât și cantitățile de apă industrială deversate în canalizare, astfel ca la stația de epurare să poată fi luate măsurile necesare de îndepărtare a poluanților, în caz contrar aceștia putând ajunge în Dunăre.

După cum se arată pe site-ul ADI „Oltul”, sistemul de monitorizare poate procesa și afișa în timp real date de la senzorii plasați în rețeaua de canalizare din Slatina, administrată de Compania de Apă Olt, pe tronsoanele unde firmele monitorizate descarcă ape uzate. În cazul depășirii valorilor parametrilor de calitate urmăriți, sistemul va emite un avertisment. Incidentele pot fi localizate pe hărți geo-spațiale, generate de aplicație. Cum senzorii transmit date la un interval de 15 minute, practic nicio potențială poluare nu are cum scăpa nedetectată.

Aplicația informatică are și o componentă externă, un portal public de informare a cetățenilor și mass-media cu privire la calitatea apei uzate, prin rapoarte periodice. În ceea ce privește comunicarea, principalul aport al proiectului este faptul că pune la dispoziția beneficiarilor şi partenerilor aceleași date, în același timp, aceștia putând lua împreună cele mai bune decizii pentru prevenirea sau neutralizarea rapidă a unui incident de poluare.

Prin același proiect a fost realizată o stație pentru monitorizarea și afișarea informațiilor referitoare la calitatea aerului, în Belene. Datele vor fi, de asemenea, afișate și pe portal, fiind disponibile și pentru colegii din România.