Conform datelor furnizate de Raportul Asociației Române a Apei privind starea sectorului serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare-epurare din România, în anul 2014, raport publicat recent, valoarea totală a proiectelor cu finanțare din Programul Operațional Sectorial Mediu este de circa 5 miliarde Euro, pentru 46 de proiecte, dintre care 43 proiecte majore şi 3 nemajore. Informațiile provin de la 42 de operatori regionali ai serviciilor, la care se adaugă şi Primăria Bucureşti.

În ce privește Programul Operațional pentru Infrastructură Mare, alocarea financiară totală pentru Axa prioritară 3, „Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor”, este de 3,41 miliarde Euro, alocare totală pentru această axă, din care 2,9 miliarde Euro alocare UE.

Valoarea totală a investiţiilor estimate pentru un grad de conformare de 100% este de circa 13,8 miliarde Euro, din care 5,8 miliarde euro pentru apă potabilă şi 8 miliarde euro pentru apa uzată. Din cele 8 miliarde euro pentru apă uzată, 2,4 miliarde sunt necesare pentru aglomerările de peste 10.000 locuitori echivalenți, diferenţa fiind necesară pentru conformarea aglomerărilor cuprinse între 2.000 și 10.000 de locuitori echivalenți. Din necesarul pentru conformarea aglomerărilor cu peste 10.000 de locuitori, proiectele propuse spre finanţare din POIM acoperă circa 85%. În ceea ce privește proiectele fazate, se estimează că necesarul ce trebuie acoperit se ridică la un total de circa 600 milioane de euro.

Stadiul portofoliului de proiecte la 1 octombrie 2015, conform Raportului ARA, se prezintă în felul următor: proiectele fazate sunt în faza de depunere a cererii de notificare a deciziei și urmează să fie implementate până la sfârșitul anului 2017, iar proiectele noi propuse, 44 la număr, sunt în diferite faze de pregătire.

„Pe lângă proiectele de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată, care constau în extinderea spre mediul rural a ariei de operare, în vederea conformării noilor aglomerări vizate, prin POIM se va finanţa dezvoltarea unui laborator naţional pentru îmbunătăţirea monitorizării substanţelor deversate în ape şi a calităţii apei potabile”, mai precizează autorii raportului.