Locuitorii din Sânnicolau Mare au, de curând, apă sigură la robinet, furnizată de noua stație de tratare, o investiție realizată de Aquatim din fonduri europene. De la cele 9 foraje până la robinetele consumatorilor, apa este supusă unor procese de tratare, tehnologiile și utilajele folosite fiind dintre cele mai moderne.

Una din primele etapele pe care apa brută le parcurge în cadrul stației, pentru a deveni potabilă, este aerarea. Aceasta are loc într-un bazin de 112,5 mc, unde sunt îndepărtate gazele dizolvate în apă (dioxid de carbon, amoniac și hidrogen sulfurat) și se face preoxidarea apei, pentru eliminarea fierului, manganului și amoniului, prezente în concentrații ce depășesc limitele maxime admise. Urmează apoi prima etapă de filtrare a apei, printr-o baterie de șase filtre rapide, din nisip cuarțos, etapă în care se elimină compuși ai fierului și manganului și alte substanțe solide. A doua etapă de filtrare constă în trecerea printr-o baterie de trei filtre din cărbune activ granular, pentru îndepărtarea mirosurilor, compușilor chimici, microorganismelor și bacteriilor. Finalizarea procesului de tratare a apei se realizează prin dezinfectarea acesteia cu clor.

Apa tratată este pompată în rețeaua de distribuție printr-o stație nouă de pompare, alcătuită dintr-un grup de patru pompe, fiecare echipate cu câte un variator de turație, care menține presiunea de furnizare a apei în oraș la valori setabile și constante.

Toate procesele tehnologice descrise sunt complet automatizate. Un sistem complex de monitorizare și control al proceselor permite setarea mărimilor urmărite, monitorizarea acestora în timp real, achiziția datelor, memorarea acestora și transmiterea lor la distanță. Prin SCADA – aceasta fiind denumirea tehnică consacrată a sistemului menționat, se pot comanda, spre exemplu, din clădirea stației de tratare, măsurarea volumelor de apă captate din fiecare foraj în parte, volumul de apă brută care intră și iese din stația de tratare, volumul de apă utilizat în procesele tehnologice, energia electrică folosită în procesul de tratare și separat pentru pomparea apei în rețea, cantitățile de clor utilizate etc. Parametrii importanți ai procesului de tratare, cum ar fi pH-ul, turbiditatea, concentrația de clor, de oxigen și conductivitatea sunt de asemenea, controlați automat.

Noua stație de tratare a apei din Sânnicolau Mare a costat peste 5 milioane de lei. Orașul va mai beneficia, prin același program de investiții al Aquatim, finanțat din POS Mediu, și de alte lucrări. Valoarea totală a investițiilor din oraș este de peste 12 milioane de Euro, sumă care acoperă, pe lângă construirea stației de tratare a apei potabile, execuția a nouă foraje, reabilitarea unui rezervor de înmagazinare a apei de 2.000 mc și a staţiei de pompare a apei potabile. La finalul proiectului, rețeaua de apă din Sânnicolau Mare va fi extinsă și reabilitată pe o lungime de 24 km. De asemenea, se va extinde si reabilita sistemul de canalizare cu aproape 24 km și o staţie nouă de epurare.