Din acest an, locuitorii orașului Cisnădie și ai comunei Rășinari beneficiază de o stație nouă de tratare a apei. Stația de tratare „Sibiu Sud” poate asigura apă potabilă și municipiului Sibiu, în perioadele cu vârfuri de consum.

În prezent, „Sibiu Sud” este în perioada de probe tehnologice de după recepție, urmând ca, în scurt timp, să furnizeze apă potabilă în sistemele de distribuție. Construcția stației a început din 1990, dar aceasta a intrat în conservare pe fondul reducerii consumurilor industriale și casnice. Continuarea lucrărilor de construcție și realizarea întregului ansamblu tehnologic de tratare a fost soluția optimă de asigurare a unei ape de calitate în Cisnădie, unde stația de tratare era depășită tehnologic și avea o capacitate insuficientă și în Rășinari, unde nu exista stație de potabilizare a apei.

În cadrul proiectului de extindere și reabilitare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Sibiu, finanțat de Uniunea Europeană, cu importante contribuții financiare ale societății Apă Canal Sibiu, stația de tratare „Sibiu Sud” a constituit obiectul unui contract de lucrări în valoare de peste 39 milioane de lei.

Lucrările au fost executate de firma germană „Passavant Energy & Environment” GmbH și au presupus finalizarea și reabilitarea construcților existente, realizarea unui ansamblu modern de tratare a apei, construirea de aducțiuni pentru Cisnădie (5,8 km) și Rășinari (9,5 km), de stații de pompare și rezervoare de înmagazinare a apei. Au mai fost realizate două linii de deshidratare a nămolului rezultat din procesul tehnologic de tratare a apei. Capacitatea de tratare a stației este de 400 l/secundă, întreg procesul fiind monitorizat în permanență prin sistemul SCADA, cu transmiterea principalilor parametrii funcționali către dispeceratul central.

Stația este alimentată din sursele Sadu și Gura Râului, oferind astfel șansa localităților deservite de a dispune de două surse independente de apă, avantaj major în eventualitatea unor situații de criză.

Pentru orașul Cisnădie, noua uzină presupune o creștere a calității apei, a continuității în furnizare, precum și premisele dezvoltării zonelor rezidențiale din vecinătate, inclusiv Cisnădioara. Comuna Rășinari va beneficia, în premieră, de apă potabilă, rețeaua publică de distribuție fiind deja executată. În calitatea sa de operator regional, Apă Canal Sibiu a realizat, cu sprijinul finanțărilor europene și a fondurilor proprii, o infrastructură de apă potabilă și apă uzată completă și modernă pentru localitățile Cisnădie și Rășinari, asigurând condiții optime pentru o dezvoltare socială și economică a întregii zone.