Investiţia de reabilitare a sediului Sistemului Hidrotehnic Bega, realizată de Administrația Bazinală de Apă Banat, a readus la lumină una dintre cele mai frumoase clădiri de patrimoniu din Timișoara – Palatul Apelor, din zona Pieții Maria.

Clădirea reamenajată și renovată a redevenit sediul ABAB, în cadrul unui eveniment festiv, ce a avut loc la Timișoara, în luna mai.

Reabilitarea clădirii a început odată cu proiectul Ecologizare Canal Bega pe sector Timişoara-frontieră Serbia, demarat prin studiile de fezabilitate încă din 2004 şi iniţiat de ABAB în anul 2008, fiind unul dintre obiectivele majore ale acestui program de investiții, alături de lucrările de decolmatare a albiei canalului și cele de reabilitare a apărărilor de maluri existente.

Lucrările de reabilitare a Palatului Apelor , în valoare de circa 2.630.000 de Euro, au fost complexe și s-au realizat în două etape: reabilitarea acoperişului şi realizarea de lucrări interioare pentru reabilitarea planşeelor şi a scărilor și redarea funcţionalităţii acestuia. Procesul de restaurare a clădirii a început în anul 2011, deoarece construcţia nu mai corespundea standardelor actuale impuse prin legislaţia în vigoare, fiind în acelaşi timp puternic deteriorată.

Reamenajare și renovare

Din cauza stării degradate a unor părţi din clădire, restaurarea acesteia a început iniţial cu lucrări de îndepărtare a părţilor deteriorate masiv: învelitoarele din ţiglă tip solzi şi tablă profilată, jgheaburile şi burlanele, uşile şi ferestrele de lemn degradat, tencuielile degradate atât în interior cât şi în exterior, pardoselile de duşumea, mozaic şi lambriuri degradate, porţiunile degradate de bolţi şi elementele degradate de şarpantă din lemn de brad. Au fost făcute reparațiile necesare la structură și finisaje, înlocuite complet uşile şi ferestrele interioare şi exterioare cu tâmplărie din lemn stratificat, iar turnul din tablă a fost consolidat şi refăcut.

Pentru realizarea simetriei clădirii, s-a construit pe partea stângă , în curtea interioară, o nouă casă a scării, în care a fost încorporat şi un lift hidraulic. Tot aici, se găseşte şi noua platformă de acces pentru persoanele cu handicap.

Construcţia este de grad III rezistentă la foc. S-a refacut întreaga reţea de alimentare şi canalizare, cu racordare la reţeaua municipală. Încălzirea se realizează cu o centrală termică cu alimentare pe gaz, în fiecare încăpere fiind montate ventiloconvectoare cu sistem propriu de reglaj. Răcirea se realizează prin intermediul unei instalaţii de chiller.

A fost prevăzut iluminatul artistic al faţadelor, cu corpuri de iluminat speciale.
Clădirea este racordată la reţelele electrice printr-un nou branşament, iar toate instalaţiile electrice interioare sunt refăcute. Pentru întreaga clădire este prevăzut un iluminat de siguranţă de evacuare.