Fundaţia Româno-Germană Aquademica a organizat, la Timișoara, în luna mai, seminarul Structura organizatorică și atribuțiile secției „Sarcini centrale” din cadrul Departamentului de ape uzate din München.

Scopul seminarului a fost de a oferi companiilor de apă din România un model nou de organizare și bune practici. În cadrul Departamentului de ape uzate din München, secția „Sarcini centrale” răspunde de: elaborarea planului general de evacuare a apelor uzate, stabilirea tarifelor și activitatea de controlling.

Aspectele referitoare la planificare sunt relevante, în contextul situației urbanistice actuale, luând în considerare problematica gestionării rețelei de canalizare, a stațiilor de epurare și a nămolului. Existența unui astfel de departament într-o companie de apă asigură corelarea pe plan intern, necesară în stabilirea nevoilor viitoare de investiții și oferă managementului o bază de decizie cuprinzătoare.

Seminarul, adresat în special managementului companiilor de apă, a fost susținut de dipl. ing. Karen Vestner, șefa secției „Sarcini centrale” din cadrul Departamentului de Evacuare și Epurare a Apelor Uzate al Primăriei Tehnice München.