În fiecare an, pe 29 iunie, la propunerea țărilor dunărene și sub auspiciile Comisiei Internaționale pentru Protecția Fluviului Dunărea, serbăm Ziua Internațională a Dunării. Această zi marchează semnarea Convenției privind cooperarea pentru protecția și utilizarea durabilă a fluviului Dunărea, eveniment care a avut loc pe 29 iunie 1994, la Sofia (Bulgaria).

Ziua Dunării 2018: „Fii activ pentru o Dunăre mai sănătoasă”

Ministerul Apelor și Pădurilor împreună cu Administrația Națională Apele Române a organizat un eveniment deosebit la Orșova, prin care a celebrat în anul Centenarului, Ziua Dunării 2018. Manifestările festive dedicate Zilei Internaționale a Dunării s-au desfășurat la nivelul Comitetului de Bazin Reunit Jiu-Banat.

Invitatul special a fost ministrul Apelor și Pădurilor, dl. Ioan Deneș, iar gazdele din acest an au fost cele două Administrații de Apă, Jiu și Banat. La manifestarea desfășurată la Complexul Sportiv Național Orșova au participat reprezentanți ai administrațiilor bazinale din toate regiunile României, precum și autorități din județele Dolj, Gorj, Hunedoara, Mehedinți, Caraș-Severin și Timiș.

Cu această ocazie au fost dezbătute mai multe teme importante dacă se are în vedere că România, ca stat aval în bazinul Dunării este deosebit de interesată în amplificarea nivelului de protecție a calității apelor la nivelul bazinului hidrografic. În acest context au fost dezbătute proiectele cu finanțare externă derulate de către Ministerul Apelor și Pădurilor: Consolidarea cooperării în cadrul realizării planurilor de management a bazinelor hidrografice și a planurilor de prevenire a riscului la inundații pentru îmbunătățirea stării apelor – JOINTISZA; Managementul riscurilor de mediu din cadrul Strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării; Bune practici rezultate din implementarea proiectului „Prevenirea și protecția împotriva inundațiilor în bazinele superioare ale râurilor Siret și Prut, prin implementarea unui sistem modern de monitorizare cu stații automate – EAST AVERT MIS ETC 966”.

În prezența tuturor reprezentanților autorităților centrale și locale implicate, Ministrul Apelor și Pădurilor, dl. Ioan Deneș, a ținut să sublinieze că, pentru bazinul hidrografic al Dunării, acțiunile întreprinse de România sunt esențiale având în vedere că suntem țara cu cea mai mare suprafață și cu cea mai mare populație din acest bazin și ca aproape toate râurile de pe teritoriul național se varsă în mod direct sau indirect în fluviul Dunărea, al cărui curs este aproape 50% amplasat și pe teritoriul României. Nu în ultimul rând, Dunărea se varsă în Marea Neagră pe teritoriul țării noastre formând o minune a naturii și cea mai mare zonă umedă a Europei, Delta Dunării: “Din acest punct de vedere Ministerul Apelor și Pădurilor acționează și va acționa prin toate mecansimele pe care le are la dispoziție pentru a sprijini eforturile legate de îmbunătățirea stării apelor. În mod special aș dori să menționez proiectul finanțat de Banca Mondială privind reducerea poluării apei cu nitrați din surse agricole un proiect care a ajuns la o finanțare de peste 100 milioane de dolari și care sprijină comunitățile rurale pentru rezolvarea problemelor generate de administrarea defectuoasă a gunoilui de grajd, problemă cu implicații majore asupra calității apelor subterane și a sănătății publice În mod particular doresc să menționez că în cadrul Comisiei Internaționale pentru Protecția fluviului Dunărea și a Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării, România, prin Administrația Națională ”Apele Române”, este liderul proiectului Danube Floodplain. Acest proiect, care are parteneri din toate statele pe ale căror teritorii trece fluviul Dunărea, își propune să reducă riscul de inundații prin reabilitarea luncii Dunării și prin realizarea de infrastructiră verde.Prin acest proiect dorim ca toate statele amonte să ia măsuri pentru a reduce efectul apelor mari asupra statelor din aval. În plus prin genul de măsuri și lucrări propuse contribuie la revitalizarea ecositemelor Dunării, adică la o Dunăre vie. Un alt proiect regional care are ca obiectiv atingerea stării bune a apelor este JOINTISZA. La acest proiect participă toate cele 5 state din bazinul râului Tisa și are ca finalitate un Plan de managent al bazinului hidrografic al acestui râu”.

La rândul său, prin mesajul transmis, doamna Adriana Petcu, secretar de stat pentru Ape a arătat importanța administrațiilor de ape și a comitetelor de bazin care joacă un rol esențial în furnizarea de soluții pentru toate problemele “fie că e vorbim de asigurarea calității apei, de protejarea habitatelor pentru specii rare, de îndiguiri, desecări sau de folosirea responsabilă a albiilor râurilor, de poluarea urbană și industrială”.
Ministrul Apelor și Pădurilor a premiat 50 de elevi din Orșova

Partea a doua a evenimentului a fost alcătuită din câteva activități desfășurate în aer liber cu 50 de elevi din ciclurile primar și gimnazial din Orșova. Reprezentații Ministerului Apelor și Pădurilor au făcut exerciții demonstrative pentru analiza nitraților din ape – Proiectul Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți, iar reprezentanții Administrațiilor Bazinale de Apă Jiu și Banat au efectuat o analiză a apei “Inițiere în lumea nevăzută a apei”: analiza unei picături de apă la microscop și analiza chimică specifică a apei din fluviul Dunărea. Totodată, copii prezenți au pictat după imaginația fiecăruia câte un desen ce reprezenta mesajul lor privind protectia fluviului Dunărea.

Desenele au fost expuse în atelierul de lucru din cadrul evenimentului celebrării Zilei Dunării, iar cele mai reprezentative, pe categorii de vârstă, au fost răsplătite cu premii. Partenerul manifestărilor dedicate Zilei Dunării la nivel național a fost Coca – Cola HBC, acesta oferind băuturile răcoritoare și apa pentru elevi.