Aquatim SA investestește permanent din surse proprii în lucrări de anvergură, pentru a oferi cetățenilor Timișoarei infrastructura de apă și canal pe care o merită. În cadrul Serviciului Proiectare, acum, sunt ȋn curs de realizare documentaţii tehnice (studii de fezabilitate, documentaţii tehnice necesare obţinerii avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor de construire, proiecte tehnice de execuţie), necesare pregătirii investiţiilor ce vor fi realizate ȋn următoarele 12 luni. Informațiile, oferite cu generozitate de către colegul nostru Laurențiu Maier, sunt importante, zicem noi, pentru toți timișorenii.

În topul investițiilor Aquatim, din surse proprii, se află Extinderea Canalizării Apă Uzată Calea Şagului, ETAPA a II –a, tronsonul cuprins între strada Ovidiu Cotruș și Podul de la Calea Șagului.

Investiția are ca scop principal mărirea capacităţii de preluare a apelor uzate provenite din zona Pod Calea Şagului – limita intravilan Timişoara, inclusiv apele uzate menajere provenite din localitatea Şag. Odată cu finalizarea acestei lucrări, vor fi diminuate riscurile de inundare a zonei de sub Podul Calea Şagului.                                                     Investiţia presupune realizarea unui colector de canalizare cu diametrul 800 mm şi o lungime totala de 1044 m , o staţie de pompare (echipată pentru un debit de 500 l/s) şi două conducte de refulare din PEID cu diametrul de 450 mm şi o lungime totală de 722 m.

Conductele de refulare vor subtraversa liniile de cale ferată şi vor descărca apele uzate ȋn colectorul principal clopot cu secţiunea 2600/1650 mm din Calea Şagului. A fost obţinută  autorizaţia de construire necesară execuţiei lucrărilor , fiind ȋn acest moment ȋn faza de analiză de oferte pentru desemnarea operatorului economic ce urmează să execute lucrările.

Valoarea de investiţie este de 3.900.000 lei (fărăTVA).

O altă investiție din surse proprii ale Aquatim vizează Extindere Rețea Canalizare și Rețea Apă pe Calea Șagului, ETAPA a III-a, tronson strada Ovidiu Cotruș – Bifurcație localități Șag, Parța, Municipiul Timișoara.

Investiţia cuprinde extinderea reţelei de alimentare cu apă potabilă şi a reţelei de canalizare menajera pe Calea Şagului, pe tronsonul cuprins ȋntre str.Ovidiu Cotruş şi limita intravilan a municipiului Timişoara. Extinderea reţelei de apă va fi realizată din conducte PEID cu diametrul de 355 m şi o lungime totala de aproximativ 3620 m.

Preluarea apelor uzate menajere se va realiza prin intermediul unui colector de  canalizare  cu diametre ȋntre 500 mm -600 mm, trei staţii de pompare ape uzate şi o conductă de refulare din PEID cu diametrul de 355 mm şi lungimea de aprox.960 m.                                                           A fost obţinută  autorizaţia de construire necesară execuţiei lucrărilor, fiind ȋn acest moment ȋn faza de pregătire a documentaţiei de atribuire necesară achiziţiei lucrărilor de execuţie.

Valoarea de investiţie este de 10.000.000 lei (fărăTVA).

Nu în ultimul rând, compania noastră va investi în anul următor în proiectul Preluare și Descărcare Ape Pluviale în situații de urgență, în Zona Pasajelor CFR din străzile Gheorghe Lazăr și Coriolan Brediceanu, Timișoara.

Investiţia are ca scop principal diminuarea riscurilor de inundare a celor două pasaje ȋn perioadele cu precipitaţii abundente. În acest sens, s-a prevăzut realizarea a două staţii de pompare amplasate ȋn aproprierea celor două pasaje, care vor prelua apele pluviale şi le vor transporta spre colectorul principal clopot cu secţiunea 3600/2280 mm din Calea Circumvalaţiunii.

În acest caz, este ȋn curs de obţinere Autorizaţia de Construire şi pregătirea documentaţiilor de atribuire pentru achiziţia lucrărilor de execuţie.

Valoarea de investiţie este de 2.900.000 lei (fărăTVA).