Compania noastră a demarat procedurile într-un nou proiect menit să ofere clienților din județ necesarul de apă potabilă la parametrii calitativi și cantitativi corespunzători, numit optimizarea sistemului de alimentare cu apă din localităţile Bencecu de Sus, Bencecu de Jos și Pișchia și, în perspectivă, pentru cei din Murani.

Conform colegului nostru Laurențiu Maier, șef Serviciu Proiectare, AQUATIM a dat startul documentaţiilor tehnice necesare promovării şi realizării lucrărilor de investiţii necesare. În urma finalizării studiului de fezabilitate, au fost identificate următoarele lucrări:

  • Mărirea debitului de apă la sursă, prin realizarea a două noi foraje de adâncime (H= 110 m) și a conductelor de aducțiune aferente din PEID, PE100, PN10, L = 730 m, si De 200 mm, L = 20m, amplasate în localitatea Bencecu de Jos.
  • Extinderea Gospodăriei de apă existentă la Bencecu de Jos prin realizarea unei Stații de tratare apă potabilă pentru un debit de 37mc/h, amplasată în vecinătatea celei existente. Aceasta va asigura tratarea apei brute ce provine din cele 3 foraje, la parametrii calitativi corespunzători.

Soluția de tratare a fost stabilită de către specialiștii AQUATIM, ȋn baza unui studiu de tratabilitate, în urma rezultatelor obținute pe Stația Pilot din cadrul STA BEGA. Fluxul de tratare va cuprinde aerare – oxidare cu oxigen pur – filtrare biologică.

  • Realizarea conductei de aducțiune apă tratată din Bencecu de Jos spre Bencecu de Sus, din PEID, PE100, PN16, De110 mm, L=1850m.
  • Realizarea gospodăriei de apă nouă la Bencecu de Sus, cuprinzând două rezervoare de ȋnmagazinare 2×60 mc, o stație de dezinfecție cu hipoclorit și o stație de pompare distribuţie.
  • Realizarea conductei de aducțiune apă tratată din Bencecu de Jos spre Pișchia, din PEID, PE100, PN10, De160 mm, L=8100m.

Valoarea totală a obiectivului de investiții este de 8,408,360.36 lei (fără TVA). Durata estimată de realizare a lucrărilor este de 12 luni de la semnarea contractului.