Aquatim a marcat un moment important în 18 martie, prin semnarea Contractului de Finanțare pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș, în perioada 2014-2020”,  care asigură investiții în valoare totală de 180 de milioane de Euro, din care 135,6 milioane sunt fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană.

Aceste noi fonduri sunt destinate localităților cu peste 2.000 de locuitori, membre în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş, pentru conformarea acestora la Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman.

Cu bani europeni,  Aquatim va realiza în județ 22 de stații de tratare a apei, 483 km de conducte de alimentare cu apă, 6 stații de epurare, 412 km de rețele de canalizare și un sistem SCADA regional.

În ceea ce privește Timișoara, se vor reabilita 38 km de rețele de apă, 16 km de rețele de canalizare, la care se adaugă lungimea racordurilor aferente, se va moderniza Stația de Tratare Bega și se va construi o linie de valorificare termică a nămolului provenit de la stațiile de epurare din zona de operare a proiectului. Lucrările se vor desfășura în perioada 2019 – 2023.

Co-finanțarea Aquatim în programul regional sus-menționat se ridică la 20,5 milioane euro, în timp ce 20,7 milioane euro sunt puse la dispoziție de la bugetul de stat și 3,2 milioane de la bugetul local. Aquatim continuă astfel o tradiție a atragerii de fonduri nerambursabile pentru lucrări mari de modernizare a infrastructurii de apă, printre realizările precedente fiind proiectul ISPA în valoare de peste 45 milioane de Euro și Programul Operațional Sectorial Mediu, în valoare totală de 118 milioane de Euro.

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș, în perioada 2014-2020 este finanțat din Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM).  Acest program,  al doilea ca mărime din UE și cel mai complex din Romania pe această perioadă de programare, finanţează activităţi din următoarele sectoare: infrastructura de transport, protecţia mediului, managementul riscurilor şi adaptarea la schimbările climatice, energie şi eficienţă energetică, contribuind la Strategia Uniunii Europene pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii.