Datele științifice prezente susțin, documentat, că, din nefericire, în Europa aproape un sfert dintre speciile sălbatice sunt amenințate cu dispariția.

În aceste condiții, biodiversitatea devine o cheie a vieții (a fost dintotdeauna, doar că nu s-a prea ținut cont de asta), pentru că oferă societății o paletă largă și complexă de servicii ecosistemice, precum apa curată, polenizarea, protecția împotriva inundațiilor, toate cu valori economice și sociale însemnate.

Obiectivul prioritar al Uniunii Europene, pentru anul 2020, a fost anunțat oficial și sună astfel: Stoparea pierderii biodiversității și a degradării serviciilor ecosistemice din UE respectiv refacerea acestora în măsura posibilului, odată cu sporirea contribuției Uniunii la combaterea pierderii biodiversității pe plan mondial.

UE mai anunță că, până în 2050, biodiversitatea și serviciile ecosistemice pe care aceasta le oferă —capitalul său natural— vor fi protejate, valorificate și refăcute în mod corespunzător, pentru evitarea schimbărilor catastrofale generate de pierderea unei astfel de reale avuții.

Strategia Uniunii Europene este centrată pe șase obiective mari.

Obiectivul 1: PUNEREA ÎN APLICARE INTEGRALĂ A DIRECTIVELOR PRIVIND PĂSĂRILE ȘI HABITATELE, astfel încât, în 2020, în comparație cu evaluările curente, să existe cu 100 % mai multe evaluări de habitate și cu 50 % mai multe evaluări de specii.

Obiectivul 2: MENȚINEREA ȘI REFACEREA ECOSISTEMELOR ȘI A SERVICIILOR AFERENTE, prin crearea unei infrastructuri ecologice și refacerea a cel puțin 15 % din ecosistemele degradate.

Obiectivul 3: CREȘTEREA CONTRIBUȚIEI AGRICULTURII ȘI A SILVICULTURII LA MENȚINEREA ȘI SPORIREA BIODIVERSITĂȚII, prin extinderea la maximum a zonelor agricole (pășuni, teren arabil și culturi permanente) care sunt vizate de măsurile legate de biodiversitate. Cât privește pădurile, vor fi în vigoare planuri de gestionare forestieră sau instrumente echivalente, în conformitate cu gestionarea durabilă a pădurilor „Sustainable Forest Management”, SFM.

Obiectivul 4: ASIGURAREA UTILIZĂRII DURABILE A RESURSELOR PISCICOLE, prin gestionarea pescuitului într-un mod care să nu aibă efecte negative semnificative asupra altor stocuri, specii și ecosisteme; astfel, va fi posibilă obținerea unei stări ecologice bune, anul acesta, în conformitate cu cerințele Directivei-Cadru privind Strategia pentru Mediul Marin.

Obiectivul 5: COMBATEREA SPECIILOR ALOGENE INVAZIVE (Plantele și animalele care ajung să se adapteze la habitate străine și care pot acapara flora și fauna indigenă, provocând daune mediului), prin identificarea și prioritizarea lor, ulterior urmând ca acestea să fie eradicate.

Obiectivul 6: CONTRIBUȚIA LA EVITAREA PIERDERII BIODIVERSITĂȚII GLOBALE, prin creșterea contribuției Uniunii Europene la combaterea pierderii biodiversității globale.

Strategia va fi implementată evident printr-un cadru comun care asociază Comisia Europeană și statele membre, în parteneriat cu principalele părți interesate, dar și societatea civilă. Planul este unul important și urgent, în condițiile în care biodiversitatea traversează o criză majoră iar majoritatea ecosistemelor sunt degradate într-o asemenea măsură, încât nu își mai pot oferi serviciile. Până la urmă, cu toții suntem în pericol, dacă nu intervenim.