Comisia Europeană a transmis, recent, Parlamentului European, Consiliului European, Comitetului Economic și Social European și Comitetului Regiunilor un nou Plan european pe tema economiei circulare. Comisia are drept țel o Europă mai curată și mai competitivă, din această perspectivă.

Conform CE, până în 2050 lumea va consuma ca și cum ar exista trei planete Pământ! Consumul global de materiale, precum biomasa, combustibilii fosili, metalele și mineralele, se va dubla în următorii patruzeci de ani, iar producția anuală de deșeuri va crește cu 70%, până în 2050.

Având în vedere că jumătate din emisiile totale de gaze cu efect de seră și peste 90% din declinul biodiversității sunt cauzate de extracția și prelucrarea resurselor, Pactul verde european a lansat o strategie concertată pentru o economie neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei.

În viziunea Comisiei, extinderea economiei circulare va contribui în mod decisiv la atingerea neutralității climatice până în 2050 și la decuplarea creșterii economice de utilizarea resurselor. În același timp, va asigura competitivitatea pe termen lung a Uniunii Europene și certitudinea asumată că nimeni nu este lăsat în urmă. Pentru asta, UE anunță că va accelera tranziția către un model de creștere regenerativă, care să dea înapoi planetei mai mult decât ia de la aceasta, să progreseze către o situație în care își menține consumul de resurse în limitele planetei și să reducă amprenta de consum, prin dublarea ratei de utilizare circulară a materialelor în deceniul următor.

Ce înseamnă asta? Pentru întreprinderi, spre exemplu, colaborarea în vederea creării unui cadru pentru produse sustenabile. Un studiu recent estimează că aplicarea principiilor economiei circulare în întreaga economie a Uniunii Europene are potențialul de a majora PIB-ul UE cu 0,5 % până în 2030, creând aproximativ 700 000 de noi locuri de muncă!

Există argumente economice clare și pentru întreprinderile individuale: având în vedere că întreprinderile producătoare din UE cheltuiesc, în medie, aproximativ 40 % pe materiale, modelele de gestionare a materialelor în buclă închisă le pot mări rentabilitatea, protejându-le, în același timp, de fluctuațiile prețurilor la resurse. Pornind de la piața unică și de la potențialul tehnologiilor digitale, economia circulară poate consolida baza industrială a Uniunii și poate stimula înființarea de noi întreprinderi.

Modelele inovatoare bazate pe o relație mai strânsă cu clienții, personalizarea produselor fabricate in serie, economia participativă, susținută de tehnologii digitale (cum ar fi internetul obiectelor, tehnologiile de lucru cu volume mari de date), vor determina Europa să fie mai puțin dependentă de materiile prime.

Pentru cetățeni, economia circulară va furniza produse de înaltă calitate, funcționale, sigure, la prețuri accesibile, cu o durată de viață mai îndelungată, concepute din start pentru a fi reutilizate, reparate și reciclate.

Organismul european susține că, prin inermediul acestui Plan, se va naște o întreagă gamă de servicii sustenabile, de modele de afaceri de tip „produs ca serviciu” (product-as-service) și de soluții digitale, toate pentru îmbunătățirea calității vieții.

Planul de acțiune pentru economia circulară este în fapt o agendă orientată spre viitor, spre o Europă mai curată și mai competitivă, în colaborare cu actorii economici, consumatorii, cetățenii și organizațiile societății civile.

Economia circulară poate reduce semnificativ efectele negative ale extracției și utilizării resurselor asupra mediului și poate contribui la refacerea biodiversității și a capitalului natural în Europa. În condițiile în care lanțul valoric alimentar este responsabil de presiuni semnificative asupra resurselor și a mediului, se estimează că, în Uniunea Eurooeană, 20% din totalul alimentelor produse se pierd sau se risipesc.

Noul Regulament privind reutilizarea apei va încuraja, spre exemplu, abordările care să respecte principiile circularității în ceea ce privește reutilizarea apei în agricultură. Comisia Europeană va facilita reutilizarea și utilizarea eficientă a apei, inclusiv în procesele industriale. Mai mult, va elabora un Plan de gestionare integrată a nutrienților, cu scopul de a asigura o utilizare mai sustenabilă a acestora și de a stimula piețele pentru nutrienți recuperați. Comisia va avea în vedere și revizuirea directivelor privind tratarea apelor reziduale sau a nămolului de epurare și va evalua mijloace naturale de eliminare a nutrienților.

Planul a fost prezentat, la Bruxelles, în luna martie.