Decanul Facultății de Chimie Industrială și Ingineria Mediului, prof.dr.ing. Florica Manea, e un DASCĂL-OM de excepție. Dedicată studenților în aceeași măsură în care-și respectă formarea profesională de top, Florica Manea este acel reper academic de care viitorii ingineri chimiști au nevoie, acum mai tare ca oricând, dar și până în această vreme ireală a pandemiei, pentru că nu ține bariera profesor-student rigidă și pentru că-și iubește profund meseria/menirea: aceea de-a-i ghida, cu implicare totală, pe cei care vin….către ce va fi, deloc ușor, ca și perspectivă.

Florica Manea a acceptat să ne acorde un interviu, în pre deschiderea porților studențești, la Facultatea de Chimie Industrială și Ingineria Mediului, moment programat pentru data de 21 septembrie. Generic, eu îl intitulez așa: Un prieten pentru timpuri neprietene!

 

 1. Reprezentați o facultate importantă din Timișoara, odinioară de top. Mulți spun că Facultatea de Chimie Industrială și Ingineria Mediului a reînceput, în ultimii ani, să-și recâștige locul onorabil pe care l-a ocupat și care a fost recunoscut nu doar în spectrul național. Așa este?

Facultatea pe care o reprezint este într-adevăr importantă și prin prisma specificului, a domeniului în care pregătim specialiști (inginerie chimica, ingineria mediului și ingineria produselor alimentare) la nivel de licență, masterat și doctorat. Dacă facultatea a început sa își recâștige locul? Nu știu dacă l-a pierdut vreodată. Spun acest lucru pentru că evaluarea facultății atât la nivel național cât și international se bazează pe o serie de indicatori mai mult sau mai puțin relevanți pentru calitate și legați mai mult de aspectul financiar. Sigur că suntem preocupați continuu de îmbunătățirea actului educațional prin dezvoltare curriculară legată de nevoile pieței, de formarea specialiștilor din domeniile menționate, dar și de o implicare cât mai profundă în activitățile de cercetare în care încercăm să îi atragem pe studenții noștri.

 1. Cum arată planul managerial al Facultății pe care o conduceți, pe ce puneți accent, care sunt obiectivele principale?

Planul managerial al facultății este integrat în cel al Universității Politehnica Timișoara și are ca scop contribuția importantă la dezvoltarea societăţii prin realizarea  excelenţei în procesul de învătământ și cercetare în domeniul ingineriei chimice, a ingineriei mediului și a ingineriei produselor alimentare. Principalele obiective ale facultății sunt:

 1. Atragerea unui număr cât mai mare de studenți pentru a da societății câți mai mulți specialiști;
 2. Continuarea preocupărilor pentru creșterea calității procesului didactic;
 3. Creșterea vizibilității facultății prin promovare în mediul socio-economic și dezvoltarea colaborărilor profesional-științifice pe plan regional, național și internațional;
 4. Asigurarea unei atmosfere academice de lucru bazată pe responsabilitate, seriozitate, colaborare și respect reciproc;
 5. Dezvoltarea activității de tutoriat și îmbunătățirea relației profesor-student;
 6. Continuarea preocupărilor pentru modernizarea spațiilor de învățământ și cercetare și dotarea corespunzătoare a acestora.

 

3. Facultatea de Chimie Industrială și Ingineria Mediului formează “creiere” în domenii mai actuale ca oricând. Cum adaptați, practic, specializările pe dinamica prezentă? Cum vedeți, de fapt, această realitate?

Într-adevăr a fi “actual” este o mare provocare atât din perspectiva evoluției pieței muncii, dar mai ales din perspectiva generațiilor tinere pentru care trebuie schimbată paradigma procesului de învățare. Este evident și obligatoriu să folosim instrumentele de învățare pe care studenții le accesează cu ușurință și plăcere și în alte scopuri și mă refer aici la această perioadă de digitalizare a sistemului educațional, care se impune și datorită contextului nefericit de pandemie COVID-19 pe care il traversăm cu toții. Sigur că, anual, se impune o actualizare a planurilor de învățâmânt și a conținutului disciplinelor pentru a furniza specialiștii de care economia românească și nu numai, are o nevoie stringentă.

4. Cum arată ecuația cerere-ofertă, din perspectiva decanului Facultății de Chimie Industrială si Ingineria Mediului?

Momentan, rezolvarea ecuației cerere-ofertă nu ne avantajează, dar trebuie să privim în perspectivă și să fim pregătiți, prin absolvenții noștri, să dăm un răspuns bun, pozitiv și să contribuim practic la deblocarea unor sectoare ale economiei românești, legate de specializările existente în facultatea noastră.

 1. Cât de mult contează colaborările interne și externe pentru dumneavoastră? Puteți detalia? Vorbim și despre studenți si despre profesori.

Colaborările interne și externe sunt de importanță covârșitoare pentru facultatea noastră, cel puțin din două motive. Primul, din punctul meu de vedere, se referă la nevoia de a munci în echipă, de a da fiecare ce este mai bun pentru a putea “construi” specialiști și pentru a găsi soluții cât mai fiabile și sustenabile la provocările actuale. Cel de-al doilea motiv derivă din nevoia de adaptare la schimbările permanente, de dezvoltare și îmbunătățire continuă a calității și presupune identificarea unor “bune practici” care ar putea fi adaptate condițiilor specifice și care să conducă la rezultate competitive din punct de vedere internațional.

 1. Aquatim are o relație fericită, de lungă durată, cu instituția dumneavoastră, concretizată în proiecte, programe de cercetare, conferințe.

Colaborarea cu Aquatim este una de succes pentru facultatea noastră, concretizată prin proiecte de cercetare, prin stagii de practică efectuate de studenții noștri în stațiile de tratare a apei potabile și de epurare a apei uzate, precum și în laboratorul de analiză a calității apei, dar și prin organizarea unor conferințe specifice domeniului apei la care au acces și studenții noștri. Sigur că eu doresc să scot în evidență beneficiile reale pe care facultatea noastră le are prin colaborarea cu Aquatim și doresc să multumesc conducerii și angajaților companiei pentru aportul pe care îl au în formarea absolvenților noștri. Ne dorim ca această colaborare să se dezvolte în continuare și să fie una de tip “win-win” pentru ambele părți.

 1. Cât de mult afectează pandemia începutul anului universitar? Cum gândiți relația student-profesor, din această nefericită perspectivă? Cum va fi, așadar, mult așteptatul 21 septembrie?

Pandemia are un impact foarte mare asupra procesului de învățare în facultatea noastră. De la începutul pandemiei până în prezent, toate activitățile didactice s-au desfășurat exclusiv on-line. Nu pot să spun că am fost pregătiți pentru aceste activități, aș spune mai degrabă că am “funcționat în regim de avarie”, dar ne-am redresat rapid pe parcurs. Am avut șansa să beneficiem de un campus virtual al Universității Politehnica Timișoara foarte bine pus la punct de colegii noștri de la Facultatea de Automatică și Calculatoare, care ne-au oferit training-uri susținute, de înaltă calitate și profesionalism, reușind astfel să finalizăm cu succes toate activitățile din anul universitar 2019-2020 care tocmai se încheie. De asemenea, toate cadrele didactice din facultatea noastră au răspuns pozitiv și s-au adaptat rapid la aceste schimbări, dând dovadă de un înalt profesionalism și ținută academică în rezolvarea tuturor provocărilor apărute în acest context. Deci, dacă începutul acestei pandemii părea să distrugă vieți și de fapt a și făcut-o, totuși, în facultatea și aș spune, chiar în universitatea noastră, a existat o “împreună-luptă” și activitate susținută pentru a fi alături de studenții noștri și de a nu renunța la actul educațional, care cred și sper, ne-a unit și ne-a făcut mai puternici, pregătiți pentru ceea ce urmează. Suntem în etapa în care pregătim începerea noului an universitar prin variante hibride de desfășurare a activităților didactice cu studenții, adică de a continua cu activitati on-line pentru cursuri si seminarii, dar activitățile practice de laborator să se desfășoare prin activități față-în-față.

SAMSUNG

 1. Cât de mult vor suferi și celelalte axe, mă gândesc la practica studenților în companii, interacțiunea fizică de-acum amenințată? Ce pondere au avut aceste activități, până acum, în programa lor?

Ne așteptăm ca activitatea de practică a studenților în companii să aibe de suferit. În acest an, majoritatea studenților si-au efectuat practica on-line sub îndrumarea coordonatorilor lucrărilor de licență. Nu ne dorim și nu considerăm această variantă ca fiind optimă și de real folos studenților și sperăm că și companiile vor găsi o modalitate prin care studenții să nu fie vitregiți de această oportunitate. Considerăm că această componentă este foarte importantă pentru dezvoltarea profesională a studenților și le conferă competențe și abilități practice extrem de importante. Practica studenților este inclusă în planul de învățământ cu o pondere de 240 de ore și se desfășoară la sfârșitul anului III.

 1. Există, în acest moment, vreo rețetă a succesului, pentru ca studenții să nu sufere?

O rețetă a succesului? Este greu de definit succesul, dar noi încercăm să găsim varianta cea mai bună pentru a fi aproape de studenții noștri fără a le pune în pericol sănătatea și viața, și nu doar virtual. Personal, nu consider suficientă asigurarea unor instrumentele de educație pentru studenți, ci consider că nu ne putem lipsi de activități față-în-față. Nu putem continua să ne ascundem, dar nici nu putem considera că nu s-a întâmplat nimic în această perioadă, ci e importantă o reconsiderare, o “resetare” a atitudinii față de pregătirea noastră profesională și mai ales față de familie, colegi, prieteni și societate. De cele mai multe ori, suferința șlefuiește sufletele…deci, ar trebui să învățăm din ceea ce s-a întamplat recent în viața noastră.

 1. Cum vă întâmpinați studenții, cum îi încurajați, la început de an universitar? Ce-ar trebui să rețină din această lecție a prezentului?

Dorim să ne întâmpinăm studenții, în special “bobocii”, cu bucurie, căldură și cu dorința de a forma o echipă de succes pentru nevoile societății. Nu dorim să fie speriați de prezent ci ne dorim să fim împreună în perioada următoare, să găsim cele mai bune soluții pentru ceea ce avem de făcut și să nu fugim, să nu ne ascundem și să nu ne izolăm pentru a putea (re)construi ceea ce contează cu adevărat pentru viață. Le adresăm bun-venit în marea familie reală a facultății noastre, mult succes și sănătate!