Anul acesta se împlinesc 50 de ani de la trecerea în neființă a inginerului Sever Proștean, o figură importantă în istoria alimentării cu apă a municipiului Timișoara.

Născut în 1902, la Vârșeț, localitate unde urmează școala primară și liceul, Sever Proștean a studiat apoi, între 1920-1927, la Școala superioară tehnică din Viena, obținând certificatul de absolvire în specialitatea mecanică cu calificativul ”foarte bine”. Din 1928 până în 1930 a fost angajat la Societatea de Electricitate (A.E.G.) din Berlin, după care, în perioada 1931-1932, a activat ca inginer diplomat la Întreprinderea ELGIBA, societate de distribuție a electricității în Banat.

Începînd din 1932 și până la pensionare a îndeplinit apoi funcția de inginer-șef la Întreprinderea Comunală Orășenească Timișoara. Sub conducerea sa, în această perioadă s-au executat extinderea alimentării cu apă în Timișoara din sursă subterană și proiectarea și realizarea alimentării cu apă și canalizare în orașul Deta. De asemenea, inginerul Sever Proștean a avut importante contribuții privind îmbunătățirea aerării apei la Uzina de apă din Timișoara și s-a implicat în cercetările hidrogeologice pentru realizarea unei noi surse de apă din lunca râului Timiș.

Sursa: ing. Septimiu Tașcău (coord.), Grupul Întreprinderilor de Gospodărie Comunală și Locativă Timiș, Timișoara, 1988.